Ufrivillige ekteskap

Særlov mot tvangsekteskap i Danmark

Danmark følger i Norges fotspor og innfører en særlov i straffeloven mot tvangsekteskap. Strafferammen skal også økes betydelig, fra dagens to år til fire år. Muslimsk organisasjon mener endringen fører til stigmatisering av muslimer.

For tretten år siden fikk Norge en egen særlov mot tvangsekteskap. Særloven har kun resultert i én domfellelse som ble stadfestet av Høyesterett i februar 2006. En far og halvbror av ei jente på 18 fra irakiske Kurdistan ble dømt til henholdsvis to år og seks måneder og to års ubetinget fengsel. Nå vil Danmark kopiere Norge og innføre en særlov i håp om at en slik lov medvirke til å bekjempe tvangsekteskap, sier justisminister Lene Jespersen.

«Det er uacceptabelt, at nogen tvinges til at gifte sig mod deres vilje. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe, at sådanne ægteskaber indgås,» sier justisminister Lene Espersen (K) til TV2.

Integreringskonsulent Manu Sareen ønsker lovendringen velkommen.

«Hårde fængselsstraffe kan skabe en holdningsændring og ændre på traditioner, som mange minoriteter har taget med fra oprindelseslandet,» sier Sareen, som også er medlem av Københavns Borgerrepræsentation, valgt for Det Radikale Venstre.

Manu Sareen begrunner sitt standpunkt med at ordet tvangsekteskap også er er implementeret i norsk lovgivning. «Dér har de gode erfaringer med det. Det er blevet et godt redskab, som kan bruges af de unge, når deres forældre vil gifte den i mod deres vilje,» sier Sareen.

Vel, dette har nok ikke Sareen faglig belegg for å hevde, all den tid det ikke foreligger forskning som viser eller avviser at de unge kan bruke den norske særloven som en brekkstang mot familien når de er under press om å gifte seg.

Islamisk trossamfund, som var med å anmelde Jyllands-Posten for blasfemi under karikaturstriden i 2006, er skeptisk til skjerping av loven. De mener loven vil føre til en mer negativ holdning til muslimer.

Hos Islamisk trossamfund ser man til gengæld med skepsis på den skærpede lovgivning. Den er ikke nødvendig og nærer yderligere til holdninger mod muslimer, lyder argumentet ifølge TV2.

Tja, nå er det ikke bare muslimer som praktiserer tvangsekteskap, selv om de definitivt står for majoriteten av tvangsekteskap i samtlige land i Nord- og Vest-Europa. Nettopp derfor vil bekjempelse av tvangsekteskap medvirke til at muslimer stiller seg selv i et langt mer positivt lys. Denne logiske slutningen synes alltid å være svært vanskelig for muslimske organisasjoner å ta innover seg. Man hopper på autopilot inn i offerrollen, og tråkker slik samtidig på ofrene i egne rekker.

Les artikkelen i Jyllands-Posten.dk.