Forskjellsbehandling og diskriminering

Religionsdiskriminering i svømmehallen?

To muslimske kvinner i Sverige har gått til søksmål mot Kärra Simhall i Göteborg. Grunn: De fikk ikke lov til å ha på seg islamske kvinneklær da de passet sine barn i svømmehallen. Svømmehallen har nemlig sikkerhetsregler som påbyr ”lett bekledning” for voksne som ser til badende barn.

Svenske ombudsmannen mot etnisk diskriminering har ført
saken, først for Tingrätten, som slo fast at det ikke har forekommet etnisk
diskriminering, siden i Hovrätten, tirsdag denne uken. Den endelige dom i saken
er ennå ikke kjent.

Se reportasje fra Sveriges Televisjon.