Politikk

Norge, et mer mangfoldig land

UDI-pressekonferanse om mangfoldssamfunnet: Flere arbeidsinnvandrere, flere familieinnvandrere og flere asylsøkere – Norge blir mer og mer et flerkulturelt samfunn. UDI-direktør Ida Børresen presenterer statistikk for 2007 på en pressekonferanse tirsdag 22. januar. Pressenkonferansen begynner kl. 10:00 og sendes direkte over nettet.

Se pressekonfernansen fra UDIs nettsider (kan ses «i reprise»)Av hovedpunkter fra pressekonferansen vil HRS fremheve de følgende:

Norge blir stadig mer mangfoldig, og mangfoldsveksten kan foventes å tilta i lang tid ennå.
På landsbasis har 9 % innvandrerbakgrunn. I Oslo er tallet 24 %.

De fleste av dem som kommer til Norge som immigranter, kommer som arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandring er også den form for innvandring som vokser mest.
Trenden er at arbeidsinnvandrere blir lenger og at de også henter familie hit.
De fleste arbeidsinnvandrere kommer fra Norges nærområder i Europa.
Norge innvilget mer enn 80 000 arbeidstillatelser i løpet av 2007. Over 5000 av disse var såkalte «spesialisttillatelser».
De største gruppene som kommer gjennom familiegjenforening, er Polen, Tyskland, Thailand og Somalia. India øker mest.
2/3 av alle som kommer gjennom familiegjenforening er kvinner, og halvparten av dem er under 18 år.
Stadig flere asylsøknader.
Stadig flere får innvilget asyl, selv om UDIs praksis er uforandret.
Stadig flere ønsker og stadig flere får norsk statsborgerskap.