Religiøse og politiske symboler

Nederland tviler på totalforbud for burka

Nederland har lenge sett ut til å bli det første landet i Europa som ville innføre forbud mot burka i det offentlige rom. Men nå fremkommer det fra sentrale kilder at regjeringen har besluttet å nedtone det ventede forbudet til bare å gjelde på skoler og for offentlige ansatte.

Før den nederlandske sentrum-høyre regjeringen ble veltet for om lag ett år siden fremsatte den et lovforslag om å forby burka totalt i det offentlige rom. Den nåværende sentrum-venstre regjeringen har så langt ikke ville ta i forslaget, men ser nå ut til å nedtone forbudet til tross for at flere meningsmålinger har avdekket at opp mot 70 prosent av nederlenderne støtter et totalforbud.

Regjeringen avviser derimot at den har tatt endelig stilling til spørsmålet, men det nederlandske nyhetsbyrået ANP siterer kilder tett på regjeringen at et totalforbud er droppet fordi det kan komme i konflikt med de internasjonale prinsipper om religionsfrihet, skriver Avisen.dk.

Geert Wilders, som omtales som islamkritiker og som ellers er i hardt vær om dagen for sine meninger, var også den som opprinnelig sto bak lovforslaget. Han kaller den nederlandske regjeringens nye holdning for ”meget skuffende og kujonaktig”.

Muslimske talsmenn har derimot kjempet mot forslaget om å totalforby burka i det offentlige rom. De mener at et slikt forbud vil øke følelsen av fremmedgjøring blant muslimene. De påpeker også at kun omkring 50 muslimske kvinner bruker burka daglig. (Skal si de har kontroll…? red)

Og mens store deler av Europa diskuterer forbud eller begrensninger av religiøs bekledning i det offentlige rom, så går Tyrkia motsatt vei. Det islamistiskfunderte regjeringspartiet AKP, som er et sentrum-høyre parti, vil sammen med det store opposisjonspartiet MHP fjerne forbudet mot hijab på landets universiteter, mens det sekulære CHP er imot enhver forandring. Dette mener de kan gjøres med en paragraf i den planlagte nye forfatning. Men den planlagte forfatningen kan ta minst ett år, derfor ønsker de å gjennomføre endringen uten å vente på landets nye forfatning. Tyrkias sekulære elite, som blant annet teller hærens generaler, universitetsprofessorer og dommere, er sterkt imot enhver form for nedtoning av forbudet mot hijab. Opinionsundersøkelser i Tyrkia viser at et flertall går inn for å lempe på hijabforbudet. Samtidig frykter politiske iakttakere at AKP ved å insistere for mye på retten til å gå med hijab kan øke spenningen mellom regjeringen og de sekulære kretser.

_Erdogans parti ser ut til å ville spille en høyt spill omkring hijab, og det på en måte som vil kunne tippe Tyrkias vaklevorne politiske balanse, skrev Tyrkiaekspert Wolfango Piccoli, som er tilknyttet analyseinstituttet Eurasia Group.