Ytringsfrihet

Muslimer anklager kanadisk forfatter

Kanadiske muslimer forsøker å få Mark Steyn dømt for ”hate speech”. Det er Steyns bestselgende hit-bok ”America alone” som vekker forargelse. Muslimske interesseorganisasjoner hevder boken forhåner og krenker muslimer og islam fordi den hevder at islam og muslimsk kultur er uforenlig med Vestens sivilisasjonsform.

Jens Tomas Anfindsen, HRS

Det har vakt internasjonal oppsikt og bekymring at muslimske
land i FN forsøker å forby islamkritikk, og det vakte ikke så rent lite
bestyrtelse da FN Menneskerettighetskommisjon i 2005 vedtok en resolusjon om å
bekjempe krenkelse av religioner
. Land som er kjent for å ha dyrket frem menneskerettighetstenkning og
religionsfrihet, EU landene og USA, stemte imot resolusjonen, mens samtlige
islamske land stemte for. Resolusjonsteksten uttrykte ”dyp bekymring over at islam ofte
og feilaktig assosieres med terrorisme og brudd på menneskerettighetene”.

Nå forsøker kanadiske, muslimske
interesseorganisasjoner å få Mark Steyns bestselger America Alone: The End of the World as We Know It forbudt av
akkurat samme grunn.

Mark Steyns bog »America Alone. The End of the World as We Know It« lå i
ugevis på de amerikanske bestsellerlister og har i månedvis toppet listen i
Canada. Nu er den i fare, for den
canadiske sammenslutning af muslimske organisationer har trukket Mark Steyn i
retten med anklage om forhånelse og krænkelse af muslimer og islam.

Mark Steyn er en populær
kommentator i en lang række aviser og magasiner verden over. Han er født i
Canada i 1959, men har levet en del af sit liv i England.

Han tilhører den borgerlige fløj
og lægger ikke fingrene imellem, når talen falder på truslen fra islamismen og
Vestens vaklende modsvar. Hvad der adskiller ham fra mange andre politiske
kommentarer er, at han er elementært morsom og samtidig gennemtrængende spids.

Les mer om anklagene mot Mark Steyn i Berlingske Tidende.

I America Alone hevder Steyn at Europa vil komme til å se et neo-nasjonalt
opprør som vil anta voldelige former. Ikke fordi han ønsker at dette skal skje,
men fordi han tror at multikulturalismen vil påføre etniske europeere så store
plager at de tilslutt tyr til borgervern og paramilitære løsninger for å kunne
verne om sin tradisjonelle kultur og livsform. Dette er, så langt, en rent
deskriptiv beskrivelse av et fremtidsscenario, og kan neppe anklages for noe
mer enn å være provoserende tankegods.

Imidlertid hevder Steyn også at det særlig er islam som fungerer som den
drivende konfliktårsak i det hele. Steyn argumenterer faktisk for at islam og
muslimsk kultur er grunnleggende uforenlig med en vestlig sivilisasjonsform, og det er dette
kanadiske muslimer (og OICD-landene i FN) mener det bør være forbudt å
hevde. Det bør, ifølge muslimske interesseorganisasjoner og en del
menneskerettighetsgrupper som støtter dem, ikke være lov til å si at noen
kulturer, ideologiske systemer eller sivilisasjoner er uforenlige med andre — i
hvert fall når slike ytringer knytter an til islam. Slik tale skal karakteriseres som ”hate
speech” og forbys, hevder de.

Det skal bli spennende å følge utviklingen av denne saken i Kanada, da dette
er en rettsprosess som vil sende ut viktige, internasjonale, rettspolitiske
signaler uansett hva dommen i saken måtte bli.