Vold og overgrep

Kurdere fikk kvantumsrabatt for gruppevoldtekt

De fire kurdiske mennene er dømt til fengselsstraffer på mellom seks og åtte år. I tillegg ble de ilagt en samlet erstatning på 200.000 kroner. Vanlig rettspraksis for voldtekt er 100.000 kroner

I desember 2004 ble kvinnen med seks kurdere til en leilighet på Skullerud i Oslo. Her ble hun dopet ned på heroin, og voldtatt flere ganger.

Dommen tilsier at beløpet for hver av de fire mennene blir mindre enn det som er satt som rettspraksis for voldtekt.

Høyesterettsdommen ble avgjort med fire mot én stemme. Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy var den eneste som stemte imot, og han finner avgjørelsen direkte støtende.

_I min dissens tar jeg klar avstand fra at det skal være mulig å få en form for kvantumsrabatt ved gruppevoldtekter, sier Skoghøy til VG Nett.

Han mener erstatningsbeløpet tvert imot burde vært høyere ettersom de fire ikke bare var ansvarlige for utøvelse av voldtekten de selv begikk, men også medvirkende til de andres handlinger.

Men forsvarerne til de fire dømte kurderne mener det ikke er snakk om noen kvantumsrabatt.

_Høyesterett har stadfestet en av de høyeste erstatningsutbetalingene som noensinne er gitt for gruppevoldtekt i Norge, og erstatningen er nesten dobbelt så høy som den hadde vært dersom damen hadde blitt drept, sier John Christian Elden, som forsvarer to av mennene.