Innvandring

Innvandringen til Oslo er ute av kontroll

_Tilstrømningen av innvandrere til Oslo er ute av kontroll og Oslo-skolen er i en kritisk situasjon, sier byrådsleder Petter N. Myhre til Aftenposten i dag. _Jeg tror alle ser de negative konsekvensene av at deler av byen overtas av ikkeetnisk norske. Integrering blir umulig, for det er ikke noe å integrere i, hevder han. Skolebyråd Torger Ødegaard (H) er uenig, og synes ikke utviklingen representerer noe problem i det hele tatt.

Elever med minoritetsbakgrunn er i flertall ved 48
Oslo-skoler, skrev Aften i går. Ikke uventet blir nyheten mottatt svært ulikt i
de to byrådspartiene Frp og Høyre.

Les intervjuet med Petter N. Myhre (Frp) og Torger Ødegaard (H) i Aftenposten.

Det kan være interessant å bite seg merke i begrunnelsen Skolebyråd
Torger Ødegaard gir for å avfeie det problematiske i utviklingen:

Jeg aksepterer overhodet ikke at en elev
skal ses på som et problem.

Nei vel, dette betyr altså at heller ikke problemelever skal
betraktes som problemer. Ødegaards utsagn røper en ikke-empirisk og dogmatisk
tilnærming til hele tematikken. Her er det tydeligvis om å gjøre for
høyremannen å ha de «rette», «anstendige» holdningene, ikke å ha et
sakssvarende syn på kjensgjerningene. Dermed undergraves også
relevansen og troverdigheten
av det Ødegaard forøvrig har å si i sakens anledning.