Politikk

Innvandrerpolitikere kan tape på strykninger

Rett før nyåret ble det kjent at et flertall på Stortinget ønsker å gjeninnføre muligheten for å stryke kandidater ved kommunevalg. Dermed kan strykninger forhindre at kandidater sikrer seg plass i kommunestyrer ved personstemmer. Politikere med innvandrerbakgrunn har vært mest aktive for å få personstemmer.

Norge har tidligere hatt muligheten til både å gi personstemmer, såkalt kumulering eller å føre opp slengere fra andre lister, og til å stryke kandidater ved kommunevalg. Så fjernet man muligheten til strykninger, men i romjula ble det kjent at et flertall på Stortinget ønsker å gjeninnføre denne ordningen. Ifølge NRK viser statistikk fra valgene før 2003 at bortsett fra de mest kjente politikerne, er det innvandrerkandidater som er mest utsatt for strykninger. Men det er også politikere med innvandrerbakgrunn som er mest aktive for å sikre seg personstemmer, noe som ikke minst kom frem under skandalevalget i Drammen i høst. Det har også fått som konsekvens at politikere med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i kommunestyrer, blant annet i Oslo.

Valgforsker og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Tor Bjørklund, tror at kumuleringer kan veie opp for strykningene for innvandrerkandidatenes vedkommende.

– De har også da fått flere plusstemmer enn andre slik at de totalt sett vant på valgordningen når det var adgang til strykninger, sier Bjørklund til NRK.