Arbeid og utdanning

Innvandrere i flertall på 48 av Oslos grunnskoler

Andelen innvandrere på grunnskolene i Oslo øker raskt. En ny oversikt avdekker at på de 138 grunnskolene i Oslo, er innvandrere i flertall på 48. På fem av skolene utgjør innvandrere mer enn 90 prosent.

Ifølge Aftenposten viser en oversikt som Utdanningsetaten offentliggjorde i dag, at 48 grunnskoler dette skoleåret i Oslo har over 50 prosent elever med annet morsmål enn norsk. For to år siden var tallet 37, for syv år tilbake var andelen 21 prosent. Det er 19.602 innvandrerelever, hvilket utgjør 38 prosent av elevene ved Oslos 138 grunnskoler. Tallet inkluderer også vestlige land.

Oversikten avdekker at på 51 av skolene utgjør andelen innvandrere mellom 0 – 25 prosent av elevmassen. På 39 av skolen er andelen innvandrere mellom 26 – 50 prosent, på 38 av skolene er innvandrerandelen mellom 51 – 75 prosent, mens for 10 av skolene er andelen mellom 76 – 100 prosent.

For fem av skolene er andelen innvandrere over 90 prosent. Dette er Gran barne- og ungdomsskole (92 prosent), Hersleb ungdomsskole (92), Mortensrud barneskole (97), Tøyen barnskole (96) og Vahl barneskole (96).