Terrorisme og ekstremisme

Informant avslørte terrorcelle i Barcelona

I forrige uke ble 14 menn pågrepet i Spania, mistenkt for å delta i planleggingen av angrep mot mål i Europa. Nå fremkommer det at det kan være en informant som blåste hele den Barcelona-baserte terrorcellen.

Av de 14 mennene som ble pågrepet er fire sluppet fri, mens de resterende ti, ni med pakistansk bakgrunn og en med indisk, fortsatt sitter fengslet. Samtlige skal ha avvist anklagene under avhør. Mennene er mistenkt for å planlegge terrorangrep i Spania, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Portugal. Terrorens mål skal angivelig ha vært offentlige transportmidler, der tettheten av mennesker er høy og angrepene rammer ofte vanlige folk på vei til jobb. Et medlem av terrorcellen skal ha fortalt informanten at de foretrekker metroen.Lekkasjene av informantens uttalelser til spanske myndigheter er blitt publisert i den spanske avisen El Pais, og videreformidlet av Dagbladet.no.

Informanten skal ha informert myndighetene om det som skal være en terrorcelle «som forberedte seg på en angrep», ifølge landets innenriksminister Alfredo Perez Rubalcaba.

Ifølge El Pais planla al Qaida å ta ansvar for aksjonen i Barcelona gjennom talibanlederen Baitullah Mehsud, samme mann som Pakistans president Musharraf anklager for å stå bak drapet på Benazir Bhutto. Bare lederskapet i organisasjonen vet hvilke forespørsler emiren (Baitullah, red. anm.) vil gjøre etter det første angrepet. Men om de ikke kommer, vil det bli et andre angrep i Spania, og deretter et tredje, sa en celleleder til informanten. Og deretter Tyskland, Frankrike, Portugal og Storbritannia. Det er mange forberedte folk der, skriver El Pais.

Spanias innenriksminister Rubalcaba mener gruppen enten ville slått til forrige helg eller innen 15 dager. Så langt er tidspunktet for aksjonen bare basert på informantens opplysninger. Overfor CNN bekrefter flere kilder at en informants opplysninger i saken vektlegges og dommeren som vedtok fengsling av de ti henviste til informanten i sin begrunnelse. Det er ennå ikke kjent hvilken tilknytning personen har hatt til de arresterte i saken.Utsagnene bekrefter inntrykket av et løst sammensatt nettverk av hvilende terrorceller i Europa, som avventer beskjeder fra sentralt hold. Spania har arrestert over 300 mistenkte islamister siden Madrid-bombene drepte 191 mennesker og såret mer en 1.800 den 11. mars 2004. I fjor ble flere menn dømt i saken.