Politikk

Har nordmenn menneskerettigheter?

LESERBREV TIL HRS: Hallo dere! Internett åpner store muligheter for den lille mann som ikke har et helt mediekonsern i ryggen. Vedlagt sender jeg min meningsyttring til mange maktpersoner og avislesere. En venn av meg mente at de beste innleggene ligger i redaksjonenes aviskurver, vi får se. Sensuren har vært massiv for oss som ønsker et fredelig land som hjelper folk der de bor, eller i angrensende land med lik kultur. Selv er jeg nordens første flyktningkonsulent, Uppsala 1973. Begynte som optimist, fortsatte som realist og sluttet som pessimist.

Nedenstående leserbrev, av Ole Kulterstad, ble sendt til en rekke av landets avisredaksjoner. Etter hva HRS erfarer, har innlegget foreløpig ikke kommet på trykk noe sted. Kulterstad har gitt alle som ønsker det, tillatelse til å publisere artikkelen. Da HRS mener at Kulterstad målbærer tanker og bekymringer som er utbredt i folket, men som knapt nok gjenspeiles i mainstream-mediene, velger vi å la ham komme til orde her hos oss.

Har nordmenn menneskerettigheter?

Av Ole Kulterstad

Det skrives og prates stadig om menneskerettigheter. Disse
bør komme alle til del, men det virker ofte som om innvandrere skal ha større
menneskerettigheter enn de som bodde i landet fra før.

Etter at venstresiden, med partiene SV og RV i spissen,
åpnet landet for en helt ukontrollert masseinnvandring, vil de nå gi amnesti
til ca 10.000 papirløse ulovlige innvandrere. Partiene vil om nødvendig
forandre norsk lov, og de kan umulig ha Norges beste for øye. Generalsekretær Trygve
Nordby, i Røde Kors, følger som vanlig opp knefallet og den misforståtte
snillismen. Mange vil slutte å støtte en organisasjon med en slik ledelse, jeg
er en av dem.

Hvor mange terrorister, massemordere og voldtektsmenn
befinner det seg blant disse 10.000, som etter gjeldende lover faktisk har
invadert landet? Det må være på høy tid å slå fast at partiene SV og RV
representerer en risiko for landets sikkerhet!
I tillegg har vi et par partier som befinner seg i gråsonen. Hvordan kan
Politiets sikkerhetstjeneste, PST, stilletiende se på at disse partiene
forvandler fedrelandet til en kriminell røverhule? Kanskje bør også PST
overvåkes?

I disse dager ser vi enda et knefall overfor fremmede
kulturer og religioner. Ordet ”Kristendom” må fjernes fra KRL- faget, det
krenker andres menneskerettigheter. Har våre religionsforhandlere sikret seg de
samme rettighetene over for våre konkurrerende religioner, og har vi nordmenn
noen menneskerettigheter? Skal vi bare sitte med armene i kors å se på at denne
”berikelsen” strømmer over grensene, og at vi i løpet av kort historisk tid
blir husmenn i eget land? Hva blir det neste? Snart må vel ordet ”norsk”
fjernes fra ordlistene da det kan føre til at noen føler seg lite inkludert. En
kultur som hele tiden går inn for enveisavtaler som tjener alle andre, vil fort råtne på rot.

En kunne like gjerne snu på galskapen fra venstresiden å si
at innvandringen nå er så stor at den krenker våre menneskerettigheter.
De fleste politikere er allikevel for svake til å slå kontra, selv om de ser at
dette går galt. I stedet fortsetter de med selvpisking og ødeleggelse av vår
kristne kulturarv.