Islam

Frykt i forkant av korankritisk film

Nederlandske myndigheter stålsetter seg før den forestående lanseringen av Geert Wilders koranfilm, som trolig slippes på fredag. Wilders, som er kjent for en skarp, anti-islamsk profil, har opplyst om at målet med filmen er å vise hvordan islams voldelige og fascistiske elementer har sine røtter i Koranen. Nederlands statsminister frykter at reaksjonene på filmen kan bli ”betydelige”. Ytringsfrihet innebærer ikke frihet til å fornærme, hevder utenriksminsteren. Hvis filmen vises og Wilders krenker koranen, er dette å betrakte som en oppfordring til krig, hevder islamske ledere.

Jens Tomas Anfindsen, HRS

HRS har flere
ganger meldt
om den nederlandske høyrepolitikeren Geert Wilders sine planer om å lansere en
korankritisk film. I dag følger Dagbladet opp med en fyldig artikkel om
spenningene og nervøsiteten i det nederlandske samfunnet, nå, noen dager før den
forventede visningen av filmen:

De nederlandske myndighetene har gjentatte ganger
forsøkt å få Wilders til å droppe filmprosjektet.

Han ble blant annet innkalt på teppet til landets
utenriksminister Maxime Verhagen like etter at nyheten om filmplanene ble
kjent.

– Vi påpekte risikoen ved å lage en slik
film, for Wilders og hans nærmeste, og ikke minst for Nederland og våre
interesser i utlandet, sier Verhagens talsmann, Bart Rijs til nyhetsbyrået AFP.

Karikaturstriden
I et ferskt intervju på nederlandsk tv innrømte landets statsminister Jan Peter
Balkenende at Wilders og hans filmprosjekt har gitt myndighetene en kraftig
hodepine.

– Vi har sett andre kriser, men dette kan bli en
betydelig en, sa Balkenende under intervjuet.

Han frykter at kortfilmen vil føre til
reaksjoner verden over, ikke ulikt det som skjedde da den danske avisen
Jyllands-Posten
publiserte karikaturer av
profeten Muhammed
.

– Vi er klare for å reagere kjapt. Det er vår
oppgave å være forberedt i krisesituasjoner, fortsatte Balkenende.

Han presiserer at Wilders eventuelle uttalelser i
filmen er hans egne, og representerer på ingen måte en nasjonal holdning.

– Det er vanskelig å forutsi hva filmen
handler om, men ytringsfrihet gir ikke frihet til å fornærme, kommenterer
utenriksminister Maxime Verhagen.

Skal vises uansett
Det er foreløpig uvisst hvor Wilders film skal vises.

Regissøren nekter å uttale seg om dette, men
framhever at han skal få fram sitt budskap – om det er på tv eller internett.

– Nå som alle allerede er så opprørt over
filmen, ser jeg det som en bekreftelse på at jeg burde gjennomføre dette,
kommenterer Wilders, ifølge AFP.

Nederlandske myndigheter har til og med iverksatt ganske drastiske
tiltak
for å sikre egne borgere mot islamsk vold som kan tenkes å oppstå hvis
muslimene blir provosert:

Nå forbereder Nederland seg på det verste.
Regjeringen har de siste dagene hatt flere krisemøter.

Politiberedskapen er styrket. Landets borgere
som oppholder seg i utlandet har blitt bedt om å registrere seg hos ambassadene.

I en tale for Europaparlamentet i Strasbourg, forrige tirsdag,
advarte stormuftien av Syria, Ahmad Badr
Al-Din Hassoun
, om at det kan komme til blodbad og opptøyer i Europa dersom
Wilders korankritiske film publiseres. Dersom noen dør som følge av opptøyene,
vil det være Wilders og hans publisister som står ansvarlige, hevdet Hassoun.
Og dersom Wilders skjender en Koran, vil dette rett og slett bety at han
oppfordrer til krig, hevdet muftien videre…………..Slik HRS betrakter denne saken, har den helt minimalt
å gjøre med hva som er konstruktivt, smakfullt, nyansert, ønskelig,
respektfullt eller endog sant. Muligens er Wilders film ukonstruktiv, smakløs,
unyansert, ikke ønskelig, respektløs og til og med løgnaktig. Vi vet ikke. Alt
dette kunne ha vært relevante faktorer å ta opp i en diskusjon om Wilders
film. Men slik situasjonen nå er, finnes ingen reell diskusjon. Vi står overfor en kampsituasjon.

Den nederlandske regjering og det nederlandske samfunnet frykter
regelrette opptøyer og blodbod, muligens ende verre enn dem vi så under den
danske karikaturkrisen. Dette fordi en person kritiserer og fornærmer islam ved
bruk av legale, demokratiske ytringer. Og antageligvis er frykten
velbegrunnet. Islamske ledere fremmer indirekte trusler om krig og blodbad dersom
Wilders fornærmer koranen eller islam, og tidligere erfaringer med nederlandske og
andre muslimers måte å håndtere kritikk og provokasjoner på, setter makt bak
truslene.

Slik HRS ser det, er det et ufattelig knefall for de islamske voldshisserne
når kritikken, enten den kommer fra den nederlandske regjeringen eller andre,
nå rettes mot Wilders. Det er til spott og spe for Europas historie og alt
Europa står for at den nederlanske regjeringen blander seg inn i hva Wilders
bør ytre eller hva som er anstendig å ytre, eller at de mener at man bør avstå
fra å ytre seg på en måte som kan virke provoserende eller som kan få
aksidensielle ringvirkninger. I det øyeblikk illegitime og udemokratiske
trusler rettes mot en som fremmer demokratisk legitime ytringer, bør
lojaliteten umiddelbart plassere seg 100% på parti med den som trues, uansett
om den aktuelle ytringen måtte være skjønnsom eller ikke.

Den nederlandske regjeringen og deres mange ”appeasement”-sympatiserer
utgjør en regelrett hån mot alle dem som kjemper for rettsikkerhet og
ytringsfrihet verden over, alle dem som forfølges og trues i islams navn; og de
utgjør en skam for Europa og de rettsprinsipper vi liker å tro at Europa er
tuftet på. Men den nederlandske regjeringens og alle andre godhetshumanistiske,
velmenende-anstendige menneskers knefall for islamske trusler, vold og
trakkassering er ikke bare en skamplett, knefallet er også et meget illevarslende
signal om at Europa ikke har tenkt å stå opp for demokrati og ytringsfrihet i møte
med islam i det 21. århundret.