Politikk

Folkemord og fredspris

Samtidig som årets fredspris deles ut til miljøforkjempere, foregår det et regelrett folkemord i arabisk regi overfor innfødte i Afrikas største stat, Sudan. Herrefolket fra øst har i flere tiår mishandlet, drept og tatt som slavearbeidere de innfødte urinnvånerne. Dette har i den senere tid gått ut over befolkningen i Darfur og i Sør-Sudan.

Ifølge Senter mot antisemittisme (NISinfo) er det i løpet av de siste femti år
blitt massakrert tre millioner sudanere, om lag fem millioner er blitt drevet på
flukt og mange er blitt tatt til fange, brukt og solgt som slavearbeidere. Alt
dette skjer fortsatt i dag i et afrikansk land. FN, ved organisasjonens
klimapanel, har fått halve fredsprisen. Men den samme organisasjonen har vist
likegyldighet overfor den voldtekt som afrikanske urinnvånere har blitt og
fortsatt blir utsatt for av arabiske inntrengere. Hva er årsaken til dette? Er
det fordi afrikanere blir sett på som mindreverdige? Eller er det fordi FN i dag
styres av et flertall av diktaturstater, inkludert mektige arabiske stater som
aldeles ikke er interessert i at deres interesser angripes?

Dette skriver Helge Evjen i et debattinnlegg på hjemmesidene til Nordland Venstre. Les hele artikkelen. NB!Jf. HRS-artikkelen Sudan og det kristne venstre.