Integrering og integreringspolitikk

Flyktningeungdom mer kriminelle enn innvandrerungdom

En omfattende undersøkelse av samtlige kriminelle ungdommer som er innbrakt på sikret avdeling i Danmark, viser at to ut av tre slike ungdommer har annen bakgrunn enn etnisk dansk. Dette er kanskje ikke spesielt overraskende. Mer overraskende er at 70 % av disse igjen kommer fra flyktningefamilier, ikke innvandrerfamilier. Faktisk er annengenerasjonsinnvandrere mindre kriminelt belastede enn etniske dansker.

Disse overraskende funnene fremkommer i en omfattende undersøkelse
som ble gjennomført i 2006 av det danske Teori og Metodecenteret. Forskningssjef
ved senteret, Bo Ertmann, mener funnene gjør det nødvendig å kullkaste
en del utbredte forestillinger om hvorfor ungdom med utenlandsk balgrunn er så
overrepresentert på kriminalstatistikken. Ertmann mener man må vurdere muligheten
for at fenomenet ikke først og fremst er knyttet til integreringsproblemer, men
til traumer og psykiske krigsskader.

– Kriminalitetsdebatten i Danmark
har taget udgangspunkt i, hvad jeg betragter som et dogme: At årsagen til
kriminalitetsudviklingen er, at vi har en gruppe andengenerationsindvandrere,
som forældrene ikke har været i stand til at opdrage, og som rives i
stykker i spændingsfeltet mellem deres oprindelige kultur og den danske.

Men Bo Ertmann tror, at
virkeligheden ser anderledes ud.

Han mener, at flygtningebørnene
er mere kriminelle, fordi de kommer fra sårbare familier, hvor krigsarrene er
tatoveret ind i familiens historie.

Tabu om kriminelle bør
brydes

Ifølge Bo Ertmann er statsløse palæstinensere og unge, der stammer fra Somalia
og de tidligere sovjetlande mere kriminelle end indvandrerunge fra Pakistan og
Tyrkiet.

Han understreger, at han taler ud
fra en fornemmelse.

Det har ikke været almindelig god
tone at sætte unge i bås og tale om at nogle lande har mere kriminalitet end
andre, men Bo Ertmann mener ifølge Politiken, at man bør bryde det tabu,
så materialet kan blive mere præcist.

Dette melder Danmarks Radio.