Forskjellsbehandling og diskriminering

Erstatning for religiøs diskriminering

To muslimske kvinner er tilkjent 20.000 svenske kroner hver i erstatning for religiøs diskriminering. Kvinnene ble avvist i kommunal svømmehall i Göteborg fordi de nektet å forholde seg til kleskodeksen.

De to muslimske kvinnene fulgte sine barn i svømmehallen, og var ikledd langermede T-skjorter, hijab og lange bukser. De fikk beskjed om å kle seg i lettere klær, men nektet med henvisning til islam. Personalet viste derimot til svømmehallens reglement, hvor det blant annet handler om sikkerhet dersom kvinnene skulle bli nødt til å gripe inn for å redde liv.

Kvinnene, godt hjulpet av det svenske diskrimineringsombudet (ironisk nok hetende ombudsmannen mot etnisk diskriminering), anla sak mot Göteborg kommune. Kommunen fikk medhold da saken var oppe i tingretten, som sluttet seg til at de to kvinnene ikke ble diskriminert spesielt på grunn av sin religion. Men hovretten (lagmannsretten) for Vestre Sverige, mener det er religiøs diskriminering selv om personalet i svømmehallen ikke hadde en slik hensikt. Dette fordi kvinnene, knyttet til islam, ikke kan bære annet enn heldekkende klær og hijab.