Statistikk

Eksplosiv økning av gruppevoldtekter i Oslo

Ny statistikk fra Oslo-politiet viser en eksplosiv økning av grove voldtekter eller gruppevoldekter i 2007 i Oslo. Økningen var på hele 550 prosent da det i 2006 kun var to voldtekter av denne karakter, mens det i 2007 var 13 slike grove voldtekter. Det har også vært en sterk økning av seksuell omgang med barn under 10 år, samt hallikvirksomhet.

Politiets statistikk viser at det ble registrert 13 anmeldelser etter straffelovens § 192, 3.ledd (som dekker spesielt grove og krenkende tilfeller), mot 2 året før. Dette utgjør en økning på hele 550 prosent. Videre ble det registrert 148 anmeldelser for voldtekt etter straffelovens § 192, 1. og 2. ledd i 2007, mot 124 i 2006. Det tilsier en økning av denne type voldtekter på i overkant av 19 prosent. Antall registrerte anmeldelser for forsøk på voldtekt viser derimot en nedgang fra 40 i 2006 til 35 i 2007, en nedgang på 12,5 prosent. Sistnevnte kan tyde på at flere klarer å gjennomføre en voldtekt.

Samlet sett betyr dette at det i 2007 gikk drøyt to dager mellom hver gang et offer ble voldtatt i hovedstaden, skriver Aftenposten.no. I går kom det derimot frem i ABC Nyheter at kun halvparten av de som henvendte seg til Voldtektsmottaket i Oslo i 2007, anmeldte forholdet.

Det har også vært en økning i 2007 i forhold til 2006 på seksuell omgang med barn under 10 år. I 2006 var denne andelen 5 barn, men den i 2007 var økt til 13 barn. Økningen er på 160 prosent. Seksuelle omgang med barn under 14 år og 16 år, gikk derimot ned. Nedgangen var på henholdsvis 20 (fra 15 til 12) og 68 prosent (fra 25 til 8).

I hallikvirksomhet var det også en økning i 2007. For mens det i 2006 ble registrert syv slike forbrytelser, økte tallet til 15 i 2007. Økningen er i overkant av 114 prosent.

Gjennomsnittlig økte seksuallovbrudd med nesten 20 prosent. Dette utgjør 389 seksualforbrytelser i 2006, mot 466 i 2007.

Les politiets rapport om Kriminalitet i Oslo