Integrering og integreringspolitikk

10 bud for innvandrere

Skaff deg nøkkelen til norske skattkamre og lukkede mystiske dører: Forfatteren Walid al-Kubaisi har samlet sine beste råd for å lette integrering av innvandrere.

Walid al-Kubaisis ti bud for
innvandrere:

1. Skaff deg nøkkelen til norske skattkamre og
lukkede mystiske dører: Det norske språk.

2. Ikke legg din kulturelle bakgrunn foran deg! Du
snubler i den. Den blir en hindring i din vei! Legg den bak deg slik at du selv
drar den der du vil, du leder den der du ønsker, istedenfor at den leder deg. Om
du føler at den er tung, avlast de tunge elementer som bremser din
integreringsfart.

3. Se på hele samfunnet som ditt, og alle grupper
er aspekter av ditt nye liv. Ikke sett deg i minoritetsbås, da isolerer du deg
fra resten av samfunnet!

4. Om du møter fordommer, la dette provosere deg
til å se på dine egne fordommer. Ikke krev av andre å avlive sine myter om deg
før du gjør det samme.

5. Om du møter fordommer fra etnisk norske, ikke
tenk at «folk og land vil ikke ha meg fordi jeg er ikke norsk!» Da melder du deg
selv ut av landet Norge. Tenk at Norge har flere rom som rommer alle! Du har
ditt eget, slik den som har fordommer mot deg, har sitt eget.

6. Ikke meld deg inn i SOS rasisme. Heller ikke i
antirasistisk senter. Ikke se på Migrapolis. Ikke les avisen Utrop. Alt dette
forsterker din fremmedidentitet og gir deg et bilde av at alt samfunnet dreier
seg om, er fordommer og diskriminering. Du trenger ikke å sementere din
innvandrerstatus i din sjel for godt.

7. Ikke tro at frihetene i Norge, er en lett gave
for deg. Å leve i slaveriet er lettere enn å leve i friheten. Det er lettere at
en imam, religion og kultur tar beslutninger på vegne av deg, enn at du selv
møter utfordringer og reflekterer over ditt valg! Du vil oppleve
samfunnsfriheter som en krise! Å verdsette friheten krever en sjeleforvandling.
Så ikke gå glipp av denne fantastiske anledningen du får i dette samfunnet,
nemlig muligheten til å integrere deg i frihetenes lys.

8. Din identitet er ikke en overlevert arv.
Identiteten utvikles i en prosess i møtet med andre, i dialog med andre.

9. Ditt kulturelle immunforsvar er svakest når du
isolerer deg og din familie. Det er kulturkollisjonen som vaksinerer deg mot
identitetskollaps, og erfaringene gir deg kulturell stabilitet.

10. Gud er en privat sak i dette samfunnet. Ikke
blant din tro med ditt liv i skole, nabolaget, jobben og i det daglig liv. Din
integreringsevne er en stor tjeneste for deg selv, din familie og reklame for
din tro. Integreringen gir deg integritet!

Les også intervju med Walid al-Kubaisi i Telemarksavisa, der han forklarer om sine erfaringer med det å integreres i det norske samfunnet.