Æresdrap og æresrelatert vold

Trippeldrapene på Kalbakken

DOM I SAKEN: Firebarnsfaren Shahzad Khan (31) dømmes til 21 års fengsel for drapet på sine tre søstre Sobia (27), Saadia Shaheen (24) og Nafisa Shaheen (13). De tre ble i fjor høst, drept av gjentatte øksehugg mot hodet, i deres hjem på Kalbakken i Oslo. Samtidig dømmes Khan til å betale 120 000 kroner i oppreisning til sin egen far.

Dommen ble avsagt klokka 10 i Oslo tingrett. Retten
utelukker psykose eller bevisstløshet på gjerningstidspunktet, og betegner
drapene som groteske. At tiltalte var svært ruset på tabletter og alkohol
drapskvelden, spiller heller ikke inn på straffeutmålingen.

– Det foreligger ingen formildende omstendigheter, sa dommer Torstein
Hellesnes.

31-åringen ble dømt for forsettelig drap under særdeles skjerpede
omstendigheter.


– Retten finner det hevet over enhver tvil at tiltalte handlet for å drepe.
Tiltaltes skyld ligger tett opp tmot overlegg, sa dommeren.

Dette melder Dagbladet.no.