Innvandring

Sverige faller sammen

Historieprofessoren Dick Walter Harrison, kjent for det svenske folket som ”TV-professoren”, sjokkerte nylig da han sa at den svenske nasjonalstaten vil bli helt og fullt avviklet i løpet av 100 til 200 år, grunnet den store innvandringen til landet.

Dick Walther Harrison er professor i historie
ved Lunds universitet, og er en av Sveriges mest kjente, populærvitenskapelige
formidlere.

Utsagnet om at den svenske nasjonalstaten er iferd med å gå i
oppløsning grunnet innvandring, falt, ironisk nok, på selve dagen for ”feiring”
av Den internasjonale migrasjonsdagen; det var på en konferanse i Norrköping,
tirsdag denne uken.

Professor Harrisons uttalelser virket sjokkerende på det svenske publikumet,
som ikke er vant med offentlig diskusjon rundt forholdet mellom nasjonal
sammenhengskraft og fremmedkulturell innvandring.

TV-professorn fick hela
publiken att reagera när han på fullt allvar menade att Sverige, så som det ser
ut idag, kommer leda till att nationalstaten Sverige upphör existera. Harrisson
menade att Sverige har en historia som i många hundratals år varit väldigt
öppen för både utvandring och invandring, där folkvandringar tillhört det
normala. Men han menade också att tidigare folkvandringar i huvudsak skett från
enstaka länder, som till exempel periodvis stor invandring av holländare,
tyskar eller finnar.

Idag kommer som bekant inte
längre invandrarna från ett och samma land – inte minst från liknande kulturer
samt med en vilja att smälta in i den svenska kulturen – utan idag kommer
invandrare från en stor mängd olika länder, vilket därför påverkar oss på ett
helt annat sätt än tidigare. Dick Harrisson hade uppenbarligen tagit fasta på
detta, och menade att dagens situation därför är svårare att hantera, samt att du
måste kunna förstå en situation för att kunna hantera den rationellt.

När det kom en mängd tyskar
hit på 1200-talet kom de för att bygga broar och annat, vilket var lätt att
förstå. Idag kommer invandrare från olika håll, och vi har ingenting att
relatera till. Då blir det svårare. Harrison menade
därför att den svenska nationalstaten står inför ett sönderfall de närmaste 100
eller högst 200 åren. Han spekulerade även i vad som kommer att hända då, och
gissade att vi troligen istället för en nationell gemenskap kommer att få olika
grupper, yrkesgrupper, som kommer att dominera i sina egna kooperationer.

Les mer i Skalins blogg på
SD Kuriren
. Se også reportasje i Folkbladet.