Innvandring

Norge større en noen gang

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at Norge ved inngangen til 2008 vil bestå av 4 736 900 personer. Folketilveksten i 2007 slår alle rekorder.

Folketilveksten i 2007 er på 55 700 personer. Dette er den høyeste tilveksten som er registrert i Norge, 14 800 flere enn folketilveksten på 40 900 i fjor, som var det forrige rekordåret, melder SSB.

To tredjedeler av folketilveksten skyldes innvandring, mens en tredjedel handler om fødselsoverskudd. Dette er en rimelig stor endring fra i fjor, da 58 prosent av folketilveksten handlet om innvandring, mens 42 prosent handlet om fødselsoverskudd.

Innvadringsoverskuddet skyldes først og fremst arbeidsinnvandring, og da særlig fra de nye EU-landene i Øst-Europa, Polen og Litauen, men også fra Tyskland og Nederland. Det er særlig de store byene i Norge som vokser, Oslo ble 11 500 flere, mens både Trondheim og Bergen ble 3 500 flere. Drammen økte folketallet med 1 500.

Så er spørsmålet om Norge også i 2008 vil sette ny rekord – for tredje år på rad.