Vold og overgrep

Ni års fengsel for ekstrem familievold

En 32 år gammel tyrkisk mann er dømt til ni års fengsel for ekstremt grov og også seksualisert vold mot sin kone og tre barn. Både kona og to av de tre guttebarna har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse, en diagnose som er vanlig for torturofre.

Voldsdommen falt i Oslo tingrett,
og knytter an til noe av den groveste volden som noensinne er behandlet i en norsk domstol.
Den 32 år gamle mannens kone er blitt voldtatt, slått og truet med pistol og
kniv. Ifølge tingretten, har ektemannen blant annet plassert flasker på hodet og/eller
mellom beina hennes, og skutt på disse, melder VGNETT.
Også de tre sønnene har fra de ble født, den eldste i 1996, vært utsatt
for grov vold og seksuelle overgrep, skriver VGNETT:

Retten mener det er
straffeskjerpende at alt dette har skjedd i hjemmet. Det er også skjerpende at
volden og de seksuelle overgrepene har vært kombinert med trusler og
kontrollerende atferd og overfor personer som har stått i et avhengighetsforhold
til tiltalte, heter det i dommen.Både kona og de to eldste barna har
fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse og med svært usikker prognose for
bedring. For den yngste sønnen er skadene mer usikre, men det dreier seg om
personlighetsforstyrrelse.Alle de
fornærmede får kontinuerlig behandling og bor på sperret adresse med redusert
bevegelsesfrihet og mulighet for livsutfoldelse. Familien er avskåret fra normal
kontakt med all slekt både på tiltaltes og fornærmedes side fordi begge familier
fordømmer henne for å ha gått fra sin mann og anmeldt
ham.
Oslo tingrett fant ingen formildende omstendigheter og dømte
mannen til 9 års fengsel. Oppreisningsbeløpet ble satt til 200.000 kroner for
kona og 100.000 kroner til hvert av barna.