Politikk

Merkel går imot et euro-arabisk frihandelsområde

Tysklands kansler, Angela Merkel, tar avstand fra planene om å skape et euro-arabisk frihandelsområde. Frankrike har vært en pådriver i det euro-arabiske integrasjonsprosjektet helt siden syttitallet, og president Nicolas Sarkozy har profilert seg som en sterk tilhenger av en euro-arabisk handelsunion. Men Merkel mener hele ideen er ”meget farlig”, ”kan føre til en oppløsning av Europa i dets kjerneområde” og utløse ”eksplosive krefter”.

Handelsunionen
som Sarkozy ivrer for å innføre er ment å inkludere syv av EUs sydlige
medlemsland samt hele Mahgreb og Midtøsten, fra Marokko til Tyrkia. Denne
visjonen kan betraktes som en konkretisering av et enda mer ambisiøst mål som EU,
gjennom den såkalte Barcelona-deklarasjonen, har vedtatt å etterstrebe, nemlig et euro-arabisk partnerskap som utvider EUs fire friheter til alle
land som grenser til Middelhavet.

Speaking at a conference in Berlin
Wednesday, Merkel attacked Sarkozy’s vision for an association of Mediterranean
nations as being «very dangerous.» The German chancellor used
unusually harsh language to warn the French president against splitting the
very core of the European Union with his vision of a Paris-led alternative
union — and one from which Germany
would be excluded.

Merkel said she was highly skeptical of Sarkozy’s plans and
insisted that any cooperation with the EU’s neighbors must include all EU
member states. Otherwise, she warned, Germany
could, for example, form an Eastern European Union with Ukraine
and other countries. These types of developments would threaten the cohesion
and unity of the EU, she said. She warned that allowing a separate association
with access to the EU coffers could lead to a «corrosion of the EU in its
core area» and release «explosive forces in the EU that I would not
like to see.»

Dette
melder Spiegel Online.

Merkels
signaler på dette feltet er meget interessante, og kan, potensielt, få enorm
betydning for Europas fremtid. Men kreftene som arbeider for en euro-arabisk
utvidelse er sterke og dypt rotfestet i EU-systemet. Det er for tidlig å
konkludere med noe som helst annet enn at EUs utvidelses-flørt med den
arabisk-muslimske verden fremstår som en farlig lek med ilden.