Integrering og integreringspolitikk

Manipulerende Marsdal

INNLEGG I DAGSAVISEN: Magnus Marsdal presenterte 30.11. en helt usedvanlig manipulerende artikkel om hva Human Rights Service (HRS) skal ha skrevet om de siste innvandreropptøyene i Paris. Gjennom forvirrende bruk av løsrevne sitater, forsøkte Marsdal å skape inntrykk av at HRS mener at «kjernen i de voldelige opptøyene» skyldes «islamismens fremmarsj». Dette er ikke HRS' mening, og vi har heller aldri sagt eller skrevet noe som med rimelighet kan tolkes dit hen.

Dagsavisen trykker i dag HRS sitt tilsvar til en kommentarartikkel av Magnus Marsdal, 30.11. i samme avis. Utgangspunktet for Marsdals kommentar, som ikke er tilgjengelig på nett, er artikkelen Urbane geriljagrupper, som ble publisert direkte på Rights.no.