Islam

Må vende muslimske sengepasienter mot Mekka

Helsepersonell på sykehus i England skal sørge for at muslimske pasienter får trillet sin seng mot Mekka fem ganger daglig, slik at de kan be på korrekt vis. Stadig flere retter kritikk mot ordningen, og hevder at tilpasningen til muslimske skikker har gått for langt.

Sykehusene i West Yorkshire ønsker å fremme kulturell forståelse og sikre at muslimske pasienter har et mest mulig behagelig opphold på sykehuset. Derfor har hundrevis av sykepleiere har deltatt på kurs med muslimske leger og støttegrupper for minoriteter, for å lære om hvordan muslimske pasienter best kan imøtekommes. Ett av kravene er at muslimene får be på korrekt vis, og det er sykepleierne som har fått ansvaret for at muslimske sengepasienter daglig vendes fem ganger mot Mekka. I tillegg må det sørges for rent rennende vann, slik at pasientene kan få vasket seg før bønnen. Når bønnen er over, skal sengene tilbake på plass.

Hvis det ikke er praktisk mulig for helsepersonellet å vende sengene mot Mekka, så skal pasientene tilbys en seng som står permanent plassert mot Mekka.

Helsepersonellet er derimot ikke fornøyd med ordningen, som de mener er altfor tidkrevende og som går ut over deres daglige oppgaver. ”Den muslimske befolkning er enorm, og hvis vi skal vende et utall av senger mot Mekka fem ganger om dagen og samtidig sørge for rennende vann før og etter bønnene, vil det påvirke våre helsefaglige oppgaver som det ellers er meningen at vi skal sørge for,” sier en av sykepleierne fra Dewsbury Hospital, Yorkshire, hvor ordningen for øyeblikket testes.

Oppfordringen om å vende muslimske sengepasienter mot Mekka, kom bare ett år etter at flere sykehus i Yorkshire innførte «sykehus-burkaen». Men flere tar nå til ordet for at det bør være grenser for hvor langt sykehus skal strekke seg for å imøtekomme muslimske skikker. Sykehusene har for eksempel ikke leger nok til å kunne forsikre at kvinnelige muslimske pasienter kun skal ha kvinnelige leger, et forslag som er blitt diskutert på sykehusene.

Les saken i Kristelig Dagblad.dk