Islam

Klare til vold i Allahs navn

Hver fjerde muslim i Tyskland er klar til å utøve religiøs vold. En rykende fersk, religionssosiologisk undersøkelse vekker bestyrtelse i Tyskland. Den muslimske befolkningen i landet ser ut til å være enda mer radikalisert enn man hittil har trodd. Hver tredje muslim tror at muslimer som dør i jihad kommer til paradiset, og fire av ti muslimer er såkalt ”fundamentalistisk orienterte”.

Undersøkelsen
stammer fra Institutt for Kriminalvitenskap ved Hamburgs Universitet, og er
utført av sosialforskerne Peter Wetzel og Katrin Brettfeld. Blant hovedfunnene i studien finner
vi de følgende:

6 % mener at det er riktig å
utbre islamsk herredømme med vold.
14 % anerkjenner ikke den
sekulære rettsstaten og det sekulære demokratiet.
15 % identifiserer seg med en
sterk, religiøs-moralsk kritikk av Vesten.
15 % støtter islamske
avstrafningsmetoder (hudud-straffene) som pisking, korsfestelse og
dødsstraff.
25 % erklærer seg beredt til
å utøve vold mot annerledes troende, for islams sak.
40 % er ”fundamentalistisk
orientert”, i den betydning at de tar til orde for klart definerte og normativt-teologisk
begrunnede moral- og leveregler.
50 % er villige til å
forsvare islam med vold, dersom islam angripes av Vesten.

Videre
viser studien at:

50 % av alle muslimer føler
seg ekskludert fra det tyske samfunnet.
20 % hevder å ha opplevd
fremmedfiendtlighet i løpet av de siste tolv månedene.

Dette
melder Frankfurter Rundschau
(tysk) og Politik News (tysk). Vårt Land har også et kort oppslag om saken.

Den
tyske, kristeligdemokratiske innenriksministeren, Wolfgang Schäuble (CDU), mener
studien fra Hamburg-universitetet vitner om ”et alvorlig, islamistisk
radikaliseringspotensial”, men skynder seg å tilføye at den religiøse
voldstilbøyeligheten ikke har noenting med islam å gjøre.