Arbeid og utdanning

EU-land avviser å håndplukke innvandrere

Europa er attraktivt for personer fra fattige land som ikke har utdanning. Utdannede personer velger heller å dra til USA eller Australia. EU-kommisjonen ønsker derfor å legge til rette for å hente inn utdannede innvandrere. Men flere av medlemslandene sier nei. Den tyske arbeidsmarkedsminister minner om alle de arbeidsløse som er i Tyskland. - Kom til oss og hent folk, sier han.

EU har underskudd på utdannet arbeidskraft, men unionen er populær for fattige arbeidssøkende uten utdanning. Statistikk viser at EU er mindre populær blant høytutdannede arbeidssøkere enn både USA og Australia. EU-kommisjonen ønsker derfor å tilrettelegge for utdannede arbeidsinnvandrere og har foreslått en såkalt blåkortordning, etter modell fra USA. Det vil si å gi arbeids- og oppholdstillatelse til utdannede asylsøkere fra land utenfor EU og EØS-området.

Dette ble i går drøftet av EUs justisministere i et fellesmøte med arbeidsministerne, men flere uttrykte skepsis til forslaget. Ikke minst den tyske arbeidsmarkedsminister Olaf Scholz, som mente at det ikke er nødvendig med en egen plan for å gjøre EU mer attraktiv for innvandrere med utdannelse. De kunne bare hentes i Tyskland, som alene har 3,5 millioner arbeidsløse. Heller ikke Østerrike, Storbritannia og Spania jublet over forslaget. Et slikt forslag ligger heller ikke langt unna de tanker som NHO har presentert den siste tiden, der nettopp lønnsom innvandring og sysselsetting av de som er helt eller delvis utenfor dagens arbeidsmarked, er tema.

I EU er det videre slik at de nyeste medlemslandene ennå ikke har fri tilgang til unionens arbeidsmarked. Flere medlemsland mener at dette er noe en må få til før en starter en storstilt håndplukking av nye hoder til arbeidsmarkedet.

Det er bred enighet i EU om en mer harmonisert politikk når det gjelder innvandring, men det er ikke enighet om hvordan denne skal være. Spørsmålet kommer antakelig opp på EU-toppmøtet senere denne måneden, skriver Aftenposten.no .