Æresdrap og æresrelatert vold

Æresdrap foreløpig som ”Annet motiv”

Såkalt æresdrap eller annen æresrelatert vold registreres ikke i Norge. I dag kategoriseres dette under ”Annet motiv”. Men det kan bli endret på når den nye straffeloven blir lagt frem. Denne er forventet i 2008, og da kan politiet få endrede registreringsrutiner.

Som HRS tidligere har meldt, har man i Danmark siden juli 2006 registrert forbrytelser som kan relateres til såkalt ”ære”. I denne perioden er det registrert 170 slike forbrytelser. Politiet tror imidlertid dette bare er toppen av isfjellet. Registreringen har avdekket at personer med pakistansk, tyrkisk og irakisk opprinnelse er overrepresentert, og i ca. 70 prosent av tilfellene er det den nærmeste familie som står bak.

Men i Norge er slik registrering ingen praksis per i dag, selv om motivene for drap blir registrert. Valgene står mellom kategorier som eksempelvis sjalusi, hevn, krangel eller hat. Drap eller forbrytelser som kan relateres til såkalt ære, blir kategorisert som ”Annet motiv”, i alle fall for offentligheten:

– Dersom vi mener at det kan dreie seg om et æresdrap, vil vi føre dette inn i rubrikken Annet motiv, sier informasjonssjef Audun Øvrebø i Kripos, som legger til at de i egne papirer vil føre opp ære som motiv. Dermed vil man kunne lete opp drap med slike motiv, men de kommer ikke fram i den offentlige statistikken, skriver Dagsavisen.no

Da den nye handlingsplanen mot vold i nære relasjoner nylig ble lagt frem, omfattet ingen av de 50 tiltakene registrering av æresrelatert vold. Derimot heter det at i drapssaker der gjerningspersonen er offerets nåværende eller tidligere partner, skal kartlegges. Justisminister Knut Storberget (Ap) sier til Dagsavisen at det er nødvendig å også kartlegge hvor mange saker som handler om såkalt æresrelatert vold.

– Vi skal snu oss og kartlegge de drapene som har skjedd for å utvikle forebyggende tiltak. Omfanget av æresrelaterte drap er et moment vi da må se på, sier Storberget.

Men om politiet skal endre sine registreringsrutiner for å få en bedre oversikt over omfanget av framtidig æresrelatert vold, mener han er et annet spørsmål. Dette ønsker Storberget å se på i forhold til den nye straffeloven, som er forventet i løpet av 2008:

– Jeg synes det virker hensiktsmessig med en egen registrering av æresdrap. Vi har nå mulighet til å se på dette i arbeidet med den nye straffeloven. Når den blir lagt fram vil vi se om det er hjemmel for å registrere æresdrap, sier Storberget.