Æresdrap og æresrelatert vold

10 æresrelaterte forbrytelser i måneden

Etter at dansk politi i juli 2006 begynte å registrere forbrytelser som kan relateres til såkalt ”ære”, er 170 slike forbrytelser registrert. Politiet tror dette bare er toppen av isfjellet. Personer med pakistansk, tyrkisk og irakisk opprinnelse er overrepresentert.

Etter at Ghazala Khan (18) ble skutt på åpen gate i Danmark den 23. september 2005, startet Rigspolitiet å registrere alle anmeldelser som kunne relateres til såkalt ”ære”. Politiet rapporterer nå at siden registreringen startet i juli 2006, er det registrert 170 slike anmeldelser.

Tallene viser i høj grad, at der er behov for en markant indsats fra alle relevante myndigheder. Vi har fået anmeldelser om især trusler og vold samt drabsforsøg, og vi har rejst en del sigtelser over hele landet, sier Kim Kliver, sjef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter, NEC, til JP.dk

Kliver tror derimot at omfanget av kriminaliteten er langt høyere. Samtidig mener han at stadig flere, især unge innvandrerkvinner, ikke lenger finner seg i de trusler som familien utsetter dem for.

NECs registrering avdekker at det særlig er i familier med pakistansk, tyrkisk og irakisk bakgrunn som har problemer.

Man kan næsten aflæse anmeldelserne ud fra, hvor der bor mange med de pågældende nationaliteter, sier Kliver.

For 70 prosent av de anmeldte forbrytelsene, er det den aller nærmeste familie som står bak. Ifølge NEC er det i høy grad snakk om forbrytelser som er begått av familier som tilsynelatende er sosialt velfungerende. I NEC’s strategiplan er det også tatt høyde for at mord kan forsøkes forklart som selvmord. Alle selvmord undersøkes derfor som en drapssak, for å avdekke om det kan skjule en æresrelatert forbrytelse.

Politiet avholder også meklingsmøter på politistasjonene, men deltar av sikkerhetsmessige årsaker også på meklingsmøter som avholdes i hjemmene. Dette skjer i samarbeid med integreringskonsulenter og representanter fra krisesentrene.

Integreringskonsulent Mohammad Rafiq mener andelen anmeldelser er svært høyt, samtidig som han tror det reelle tallet er langt høyere:

Man skal forestille sig, hvor meget mod der skal til, for at disse piger henvender sig til politiet. Problemet er, at der er mange flere, der har brug for hjælp, sier han.

Rafiq forteller at han kjenner eksempler på at jenter er blitt klippet skallet fordi de har fått seg en kjæreste, eller at jenter blir holdt innesperret i eget hjem fordi de ikke gjør slik som familien vil.