Æresdrap og æresrelatert vold

Tyrkiske kvinner tvinges til ”æresselvmord”

Ett relativt nytt fenomen er oppstått i Tyrkia, der familien tvinger kvinner til å begå selvmord. Motivet for disse ”æresselvmordene” er det samme som for æresdrap – gjenopprettelse av familiens ære.

Selvmordsraten blant unge tyrkiske kvinner i noen av de små landsbyene i sydøstlige Tyrkia har steget kraftig de siste årene. Økningen har skjedd samtidig med at Tyrkia har strammet inn lovgivningen knyttet til såkalte æresdrap.

Som ledd i Tyrkias bestrebelser for å bli medlem i EU, har landet innført strenge straffer for æresdrap. Familiens menn slipper nå ikke lenger så lett unna som de gjorde før, og dermed har fenomenet med at kvinnene tvinges til å begå selvmord oppstått.

Kvinneorganisasjoner i byen Batman rapporterer om ca. 80 selvmord blant kvinner i 2006. Men i hele regionen meldes om hundrevis av selvmord, som har skjedd under mystiske omstendigheter de siste fem år. Flere mener at tallet er langt høyere, men at regionens æreskodeks fører til at man kollektivt dekker over hverandre slik at staten ikke kan avsløre hva som foregår.

Det er heller ikke mys som skal til for at jenta blir beskyldt for å ødelegge familiens ære. Det kan være nok at hun går i jeans eller ser på en gutt. Eller enda verre – at han ser på henne på en ”ikke akseptabel måte”.

Tyrkiske myndigheter mener at 18-årige Halimeh Baytkin, som ble funnet død i 2005, var presset til å begå ”æresselvmord”. Familien påstår at hun begikk selvmord, fordi hun ble deprimert av den politiske situasjonen. Men selv om myndighetene er sikre i sin sak, har det ikke lykkes dem å få dømt noen for Baytkins død.

Les saken hos Ekstra Bladet.dk

Merknad:

Æresrelatert vold og overgrep brer etter vår erfaring om seg i hele Europa, også Norge. I dag fikk vi for eksempel en melding om at en jente av pakistansk opprinnelse nylig fikk tennene slått ut av sin bror. Dette skal ha skjedd på Sandvika storsenter. Hennes forbrytelse? Hun gikk kledd i en t-skjorte.Etter vår vurdering bør også Norge være oppmerksom på eventuelle endringer i selvmordsraten.