Islam

Terrorgruppe truer DF

Dansk Folkeparti (DF) har tatt i bruk karikaturer av Muhammed i valgkampen, noe som har fått den islamistiske terrororganisasjonen al-Aqsa Martyrernes Brigader til å rette trusler mot Danmark. DFs formann Pia Kjærsgaard er rystet over truslene, og hun får støtte av både den danske utenriksministeren og statsministeren.

Dansk Folkeparti (DF) formann Pia Kjærsgaard sier til Jyllans-Posten.dk at hun er rystet over at den palestinske terrorgruppen al-Aqsa Martyrernes Brigader i et intervju med samme avis advarer DF mot å bruke Muhammed-tegning i sitt valgmateriale.

Al-Aqsa Martyrernes Brigader advarer direkte DF: ”Dette partiet handler med den danske befolkningens blod. Det er farlig,” sier en talsmann for gruppen, Khaled al-Jabbari, som ifølge JP selv bringer opp temaet i et intervju i Gaza.

Han avviser derimot at det er noen trussel. ”Nei, jeg truer ikke, jeg advarer. Vi ønsker ikke at se det danske folk som en fiende, men dette kan føre til handlinger,” siger han og påpeker at han er klar til å delta aktivt i angrep mot danske institusjoner for å forsvare Muhammed. Al-Jabbari understreker også at DF vil ikke bare være en fiende for al-Aqsa brigaden, men de vil være en fiende for mange muslimer.

Ifølge JP anser både EU, USA og Israel al-Aqsa brigaden, med tilknytning til Fatah, som en terrororganisasjon. Gruppen skal være kjent for selvmordsangrep, kidnappinger og rakettangrep mot Israel.

Kjærsgaard (DF) sier at partiet ikke under noen omstendigheter vil bøye seg for en terrororganisasjon. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) tar også på det skarpeste avstand fra terrorgruppens uttalelser:

»Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at en terrororganisation som al-Aqsa brigaden forsøger at intimidere et frit folkestyre,« sier Fogh og understreker, at »vi vil ikke på nogen måde bøje af over for den slags pres og trusler udefra«.

Heller ikke utenriksminister Per Stig Møller (K) lar seg skremme av terrorgruppens uttalelser:

»al-Aqsa brigaden er en terrororganisation, der ikke skal have lov til at diktere det politiske liv i Danmark. Hvis de får lov til det, så har terroristerne vundet,« sier han.