Æresdrap og æresrelatert vold

Strafferabatt for æresdrap

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff vil ha mildere straff for menn som begår æresdrap. Det norske samfunnet har forrådt menn fra andre kulturer som har kommet til Norge, hevder han. Vi kan ikke unnlate å vektlegge hvorforet et drap begås. Det kan være temmelig åpenbart at forbrytelsen skjedde fordi tenkningen og plikter er annerledes for mennesker fra andre kulturer. Derfor må det tas hensyn til tradisjon og kulturbakgrunn i straffeutmålingen, sier Staff, som tar til orde for en egen strafferabatt for æresdrap.