Vold og overgrep

Sterkt overrepresentert i gatevold

I København har to av tre av unge under 18 år som hittil i 2007 er fremstilt for retten for ran og vold, annen etnisk bakgrunn enn dansk. På landsplan har det vært en markert økning i antall ran og overfall. Og jentene kommer stadig sterkere på den heller tvilsomme listen.

I gettopregede Gjellerup Parken i Århus, har hele 16 prosent av guttene mellom 10 og 17 år vært siktet for overtredelse av straffeloven for ran, vold, hærverk eller tyveri. Antallet siktelser mot områdets unge er fordoblet fra 2005 til 2006. 85 prosent av områdets beboere er nydansker fra primært land i Nord-Afrika og Midtøsten.

Det er ikke kun i storbyene at unge innvandrere markerer seg på kriminalitetsstatistikkene. I Slagelse på Sjælland er tilfeldige unge som er på byen i sene nattetimer og sårbare hjemløse i den siste tiden blitt overfalt umotivert. I sosialt belastede områder nord i byen, er brannbiler og politibiler blitt møtt med ungdom som kaster flasker og stein. Både etnisk danske og nydansker er i politiets søkelys. Også svært unge innvandrerjenter markerer seg på kriminalitetsstatistikkene.

Les mer i Avisen.dk