Forskjellsbehandling og diskriminering

Skal undersøke eventuell skjult rasisme blant journalister

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) ønsker å iverksette en spørreundersøkelse blant norske journalister for å avdekke eventuell skjult rasisme. Håpet er at undersøkelsen vil skape debatt.

Lederen av SKUP, Håkon Haugsbø, sier til Journalisten.no at stiftelsen ønsker å avdekke om det finnes rasisme i pressen:

I sommer ble det fokus på skjult institusjonalisert rasisme i etater som helsevesen og politi. Vi har ikke grunnlag for å si at journalister i utgangspunktet er bedre enn andre mennesker, og da er det naturlig å spørre seg om vi finner rasisme også i pressen. Det håper vi at denne undersøkelsen skal kunne gi et svar på.

Resultatet av spørreundersøkelsen vil bli offentliggjort i tilknytning til den årlige SKUP-konferansen, som til neste år vil avholdes i midten av april. Haugsbø ønsker at undersøkelsen skal avdekke journalisters holdning til rasisme og rasistiske spørsmål, som igjen skal gi grunnlag for en god debatt på selve konferansen.Undersøkelsen skal gjennomføres av et profesjonelt meningsmålingsinstitutt, uten at det per i dag er tatt stilling til hvilket. SKUP håper at prosjektet også kan støttes økonomisk av Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR).