Vold og overgrep

Saudi-Arabia fortsatt på ville veier i voldtektssaker

Den 19-årige saudiarabiske kvinnen ble gjengvoldtatt av sju menn. De skal ha forgrepet seg på henne hele 14 ganger. Hun ble dømt til 90 piskeslag, fordi hun under overgrepene var sammen med menn hun ikke er i slekt med. En ankedomstol skjerpet imidlertid straffen for jenta til hele 200 piskelag. Saken har vakt internasjonal oppmerksomhet, og nå prøver Saudi-Arabia å ”klargjøre” dommen.

I går kom myndighetene i Saudi-Arabia med det de kaller en «klargjøring» om dommen, melder CNN. Her hevdes det at straffen ble skjerpet til 200 piskeslag fordi det hadde kommet frem, det de omtaler som, ”ytterligere bevis” i ankesaken. Disse bevisene skal være at den voldtatte kvinnen har uttalt seg til media om saken.

Kvinnens advokat, Abdulrahman al-Lahim, er tatt av saken. Dette er hans straff for at også han skal ha uttalt seg til mediene om dommen. Det saudiarabiske justisdepartementet bekrefter at al-Lahim ikke lenger er kvinnens advokat, han skal i tillegg ha blitt straffet av en disiplinærkomité, blant annet for å ha vist forrakt for retten. Videre hevdes det at kvinnens sak er blitt ført foran tre dommere – ikke én «som enkelte medier har rapportert».

Saudi-Arabia sier at de mottar konstruktiv kritikk, samtidig som det insisteres på at alle parter er blitt hørt og deres rettigheter ivaretatt i rettsprosessen.

Men kvinnen er nå uten advokat. Grunnleggeren av den nyetablerte foreningen for kvinners rettigheter i Saudi-Arabia, Fawzeyah al-Oyouni, sier at å hindre advokaten fra å presentere den 19-årige kvinnen er nesten like ille som voldtektene. Hun mener at saken skaper presedens for alle kvinner i Saudi-Arabia.

Human Rights Watch har bedt Saudi-Arabias kong Abdullah om å ugyldiggjøre kjennelsen mot 19-åringen, og at domsstolen stanser sjikaneringen av hennes advokat.

Da er det å håpe at saken ikke bare skaper internasjonal oppmerksomhet, men også internasjonale reaksjoner.