Integrering og integreringspolitikk

Satte jødene på plass

En muslimsk politistudent skal ha opptrådt truende, aggressivt og rasistisk under et besøk i en synagoge i Trondheim. Styret i Det mosaiske trossamfunn i Trondheim reagerer kraftig på oppførselen, og har levert skriftlig klage til politidirektør Killengreen. En tid etter opptrinnet ble trossamfunnet oppringt av en medstudent fra Politihøgskolen, som kunne fortelle at politistudenten hadde skrytt av at han «endelig hadde satt jødene på plass».

Vi jobber nå med å kartlegge saken. Hvis påstandene er riktige, er det en form
for oppførsel som er totalt uakseptabel i vår etat, sier seniorrådgiver Asbjørn
Gran i Politidirektoratet.I brevet heter det at politistudenten blant
annet nektet å ta på seg en kalott da han skulle gå inn i synagogen, med
henvisning til at han var muslim.Svært truendeLederen av
det jødiske museet, Henriette Khan, svarte ifølge brevet «… at dette ikke
handler om hvilken religion eller kultur den besøkende tilhører, men om respekt
for det gudshus man er i – og sammenlignet det med å ta av seg på beina når man
går inn i en moské.Til dette nærmest ropte studenten, kombinert med et
svært truende kroppsspråk: «Dette gir jeg blanke f….. i», hvorpå han gikk inn
og slengte døren igjen etter seg. Khan oppfattet ham så aggressiv at hun der og
da ikke våget å forfølge saken.», heter det i brevet.En tid etter
opptrinnet ble trossamfunnet ringt opp av en medstudent fra Politihøgskolen, som
kunne fortelle at politistudenten hadde skrytt av at han «endelig hadde satt
jødene på plass», heter det i brevet.

Det er VG.no som melder dette.