Statistikk

Rekordstor innvandring sprenger rammene for SSBs befolkningsframskrivning

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikk for befolkningsveksten for 3. kvartal 2007 viser en rekordstor innvandring. I løpet av de tre første kvartalene i 2007 har innvandringen vært på hele 43 762 personer.

For de tre første kvartalene i 2007 har innvandringen til Norge vært på hele 43 762 personer. På samme tidsrom i 2006 var innvandringen på 33 960, og endte for hele året på 45 776 personer.

Så langt i år er nettoinnvandringen (inkluderer både innvandring og utvandring) til Norge på 26 959 personer. Også dette er høyere enn noen gang tidligere. Nettoinnvandringen i løpet av tredje kvartal i 2006 lød på 17 059 personer, og endte på 23 723 personer.

Den rekordhøye innvandringen setter SSBs befolkningsframskrivning av innvandrerbefolkningen, fra desember 2005, i et interessant perspektiv. I SSBs høyeste alternativ opererer SSB med en maksimal flat nettoinnvandring på 24 000 personer per år. SSBs siste befolkningstall viser at i løpet av årets første tre kvartaler (med nettoinnvandring på i underkant av 27 000 personer), så er SSBs høyeste alternativ allerede sprengt.

SSB skal utarbeid en ny fremskrivning av innvandrerbefolkningen i mai 2008. Vi håper da at SSB vil operere med mer realistiske alternativer.