Islam

Opprop mot dødsstraff for homofile

Etter at Islamsk Råd Norge (IRN) ikke ville ta avstand fra dødsstraff for homofile, ber nå grupperingen Skeiv Verden alle om støtte til et opprop som skal overleveres IRN, regjeringen og politiske partier. I oppropet bes Islamsk Råd om å ta klar avstand fra dødsstraff for homofile, og anerkjenne internasjonale menneskerettigheter.

Skeiv Verden, som er en gruppering under Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH), omtaler seg selv som antirasistisk, inkluderende og ikke-diskriminerende, og oppfordrer Islamsk Råd Norge (IRN) til å følge sitt forbilde, og anerkjenne allmenne menneskerettigheter.

Det var under et debattmøte 7. november i regi av Skeivt Forum og Human-Etisk Forbund om homofile muslimer at det kom frem at nestleder i IRN ikke ville ta entydig avstand fra dødsstraff mot homofile.

Dette fikk nettavisen iOslo.no til å stille fem spørsmål til leder av IRN, Senaid Kobilica, men han ønsket ikke å kommentere saken. Flere politikere ønsker å kutte pengestøtten til IRN.Skeiv Forum mener det er alvorlig at IRN ved sin utydelighet bidrar til å legitimere vold mot og diskriminering av homofile – uavhengig av disses religion – og mener at jo lengre tid det tar for IRN kommer med et klart standpunkt mot dødsstraff, jo større skade vil påføres muslimer som minoritetsgruppe i Norge ved at motsetningen mellom innvandrere og nordmenn skjerpes. Ikke minst vil homofile muslimer bli utsatt for umenneskelig press.I oppropet bidrar Skeivt Forum til å gi de korrekte svarene til iOslo.no’s fem spørsmål til IRN:

Spørsmål: Tar Islamsk Råd avstand fra dødsstraff for homofile – uansett hvor i verden dette skjer og uansett teologisk begrunnelse?Svar: JASpørsmål: Mener Islamsk Råd at ungdom som oppfatter seg som homofile kan helbredes med medikamenter eller psykiatrisk rådgivning?Svar: NEISpørsmål: Anbefaler Islamsk Råd slik terapi?Svar: NEISpørsmål: Bør ungdom som oppfatter seg som homofile gifte seg med en person av motsatt kjønn?Svar: NEISpørsmål: Kan straff eller utestengelse forsvares dersom en homofil person ikke er i stand til eller villig til å forandre sin seksuelle legning?Svar: NEI

Les mer hos Blikk.no, der du også kan signere oppropet.