Ytringsfrihet

Nederland bekymret for ny film

I lengre tid har det versert et rykte i Nederland om at politikeren Geert Wilders i Frihetspartiet (PVV) arbeider med en film om koranen. Ryktet bekreftes nå fra sentralt hold i PVV. Justisministeren er bekymret for uroligheter, da Wilders tidligere har karakterisert koranen som en fascistisk bok.

Geert Wilders har brukt svært harde ord om islam og koranen en rekke ganger de siste årene. Den kanskje mest oppsiktsvekkende uttalelsen falt i februar i år:

«If Mohammed lived here today, I would propose tarring and feathering and hunting him out of the country as an extremist. (…) If Muslims want to stay here, they must tear up and throw away half the Koran. They must not listen to their Imam. I have read the Koran. (…) And I know that there are enough terrible things in it. If Muslims do assimilate, they are fully-fledged citizens, not a millimetre less valuable than you or I.» (NisNews.nl)

At det nå er klart at Wilders arbeider med en filmproduksjon om Koranen, har utløst bekymring I den nederlandske regjeringen. Både justisministeren og innenriksministeren skal ha hatt samtaler med Wilders om filmen.

The cabinet is concerned about the reaction to a provocative television film on the Koran that Geert Wilders is working on. The ministers of justice and home affairs have reportedly pointed out the risks of the film project to the Freedom Party PVV leader during a talk. «Measures have been taken in the event that a heated discussion follows on the film here and abroad,» a spokesperson for Justice Minister Ernst Hirsch Ballin said on Wednesday in response to reports in the Telegraaf.

Jusisminister Ernst Hirsch Ballin, understreker at Wilders står fritt til å uttrykke sine synspunkt. Men Ballin sa også at “folk har et ansvar overfor samfunnet som sådan. Tenk på ettervirkningen”.

These repercussions could take all sorts of forms, the minister says. He wants to wait to see the contents of the film, but if it contains the radical views anticipated, it can «provoke heated reactions towards himself and others.»

Hirsch Ballin says participants in the debate must show respect for all religions and for what is sacred to another. If this boundary is overstepped, the cabinet will oppose the film and make it clear that «we owe respect to each other,» the minister said. «And any violence is condemned.»

Rykter sier også at utenriksministeren skal ha tatt opp det følsomme i situasjonen med Wilders. Samtidig bekrefter fraksjonslederen til PVV at filmen Wilders arbeider med vil presentere koranen som en fascistisk bok. Filmen skal lanseres i januar 2008. En rekke fjernsynsstasjoner skal ha meldt sin interesse, men tar forbehold om innholdet. Wilders peker selv på Internett som en publiseringsmulighet.

Drapet på Theo vang Gogh i november 2004 grunnet den islamkritiske filmen Submission, og alle drapstruslene som fulgte i kjølvannet mot hans filmkollega Ayaan Hirsi Ali, skapte en uro i Nederland som fremdeles er til å ta og føle på. Drapet må kunne sies å ligge der som et åpent sår den dag i dag. Wilders, som representerer et politisk parti som ligger ytterst til høyre i nederlandsk politikk, er allerede i dag en av landets mest drapstruede personer og lever med et betydelig sikkerhetsoppbud døgnet rundt. En kritisk film om islam/koranen vil antakelig forverre sikkerhetssituasjonen hans, hvilket selvsagt er beklagelig og uakseptabelt. Ytringer skal kunne fremmes uten reell redsel for vold.

Religionskritikk, inkludert harselering med helligheter, har vært avgjørende for fremveksten av de frie europeiske demokratiene. Hvilke motiv Wilders har for å kritisere islam og koranen, er det umulig for oss å vite. Motivet kan være et genuint ønske om å medvirke til en modernisering av religionen – å bringe islam i takt med frihetsverdiene i Europa. Men motivet kan også være et håp om stemmesanking. Vi mener at med det bakteppet – det vil si den sårbare situasjonen som preger Nederland grunnet sviktende integrering og en pågående radikalisering av ungdom – bør en kritisk film om koranen være saklig og faglig til fingerspissene. Den sosiale situasjonen er så skjør at dette ikke er tiden for harselering i Arnulf Øverlands ånd.

Les artikkel hos Expatica.com