Politikk

Naser Khader med stripe i lakken?

Det er valgkamp i Danmark, og Naser Khaders nystiftede parti Ny Alliance kan komme i en særdeles gunstig posisjon. For Khader er uten tvil en av Danmarks mest populære politikere. Han er i tillegg en av de mest etterspurte – og dyreste – foredragsholderne i Danmark. Pengene blir, ifølge Khader, satt på et barnefond. Nå fremkommer det at barnfondet ennå ikke er opprettet, men derimot har Khaders onkel mottatt penger fra det ikke-eksisterende fondet.

Etterlyser Naser Khaders barnefond

Det var i mai i år at Naser Khader (43) forlot Det radikale Venstre (søsterparti til Venstre i Norge) etter 23 års tjeneste, og dermed mistet partiet Danmarks mest populære politiker. Khader var uenig i Det radikale Venstre sin innvandringspolitikk, og ikke minst partiets håndtering av konflikten rundt Muhammed-karikaturene.

Khader er født i Damaskus i Syria av syrisk mor og palestinsk far. Som 12-åring kom han til Danmark, hvor han vokste opp på Vesterbro i København. Khader ble raskt integrert, og i 1993 var han utdannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Allerede i 1984, året etter at han startet studiene, meldte han seg inn i Det Radikale Venstre, i motsetning til de fleste andre politisk aktive innvandrere som søkte mot sosialdemokratene og venstresiden. Khader har selv forklart at det var «barndommens røde pedagoger» som gav han motvilje til venstresiden.

I 2001 ble Khader Danmarks første politiker på Folketinget med innvandrerbakgrunn. Da bråket rundt Muhammed-karikaturene oppstod i 2006, ble Khader sentral, og han fremsto som en kompromissløs røst i innvandrerdebatten. I denne turbulente perioden opprettet han foreningen «Demokratiske muslimer», som svært raskt fikk stor oppslutning. Foreningen og Khaders kompromissløse stil førte imidlertid til at han måtte ta en pause fra det politiske liv. Men selv om kritikken og antallet dødstrusler fra muslimske kretser vokste, fortsatte Khader sin kamp mot islamismen.

Khaders popularitet har bare økt i Danmark, noe som også medførte konflikter og uenighet mellom blant annet Khader og partiets ledelse, ikke minst daværende leder Marianne Jelved, som endte med at hun trakk seg. Disse uenighetene ble svært synlig da partiet nestleder, Elsebeth Gerner Nielsen, valgte å ikle seg et muslimsk hodeplagg i forlengelsen av Søren Krarups (Dansk Folkeparti) sammenligning av islamske og nazistiske symboler. Khader beskyldte Gerner Nielsen for å gå «islamistenes ærend».

For Khader ble det et spørsmål om å forlate politikken eller å stifte et nytt politisk parti. Han valgte det siste. Khader stiftet et nytt parti, med navnet «Ny Alliance», som ifølge Khader selv er et signal på hva de vil med partiet. Målet er en ny allianse på den borgerlige siden, men en allianse som tar avstand og makt fra Dansk Folkeparti.

Også partiet ”Ny Alliance” har blitt en suksess, og partiet kan vise seg å bli en joker i det forestående valget 13. november.

Dermed ser det ut som om mesteparten av det Khader tar i, blir suksess. Men nå kan det komme for en dag at suksessen kan ha gått Khader til hodet. For rett før helgen meldte Avisen.dk at Khader har mottatt nesten 250 000 kr. til en fond for palestinske barn, men at fondet ikke eksisterer. Derimot har Khaders onkel, som den eneste, fått 1.000 dollar fra fondet.

Khader skal over lengre tid ha gjentatt at han har opprettet et fond i sin fars navn, et fond som skal hjelpe palestinske barn til å få seg en utdannelse, noe som er blitt særlig aktuelt etter kritikk for svært dyre foredragspriser. For Khader skal, i motsetning til andre politikere, ta seg svært godt betalt for å holde foredrag. I tillegg har han mottatt ulike priser, der han i takketalene også har trukket frem dette fondet.

Khaders forklaring på at fondet ikke eksisterer er at pengene venter på en lukket konto, inntil summen er kommet opp i 250.000 kr., som skal være nødvendig for å få opprettet fondet formelt. Han legger også til at fondspengene per i dag faktisk koster han penger, siden han må betale skatt av dem.

Men journalisten påpeker at kontoen ikke er ”helt lukket”. Khaders onkel har mottatt 1.000 dollar fra kontoen etter at han mistet sin jobb. På spørsmål fra avisen om hvorfor Khader ikke overførte disse pengene fra sin private konto, svarer Khader:

Hvorfor skulle jeg det? Jeg hjælper også min familie fra min egen konto. Formålet er at hjælpe min fars landsby, og halvdelen af landsbyen er faktisk familiemedlemmer. På lang sigt vil jeg også oprette et sundhedscenter.

Når så Khader blir spurt om hvorfor han da ikke har overført noe penger til barna, sier han:

Det rager faktisk ikke dig. Jeg har betalt skat af de penge. De står på en lukket konto, som går til folk i nød. Så er den ikke længere.