Islam

Korrekt islamsk sportstøy

En ny britisk undersøkelse avdekker at islams kleskodeks for kvinner er indirekte skyld i at muslimske kvinner er i dårlig form. Bekledningen forhindrer dem fra å drive mosjon. Det har businessverden oppdaget – 650 millioner potensielle kunder overser man ikke. Korrekt islams sportstøy er nå under utvikling. Men hvor kvinnefrigjørende dette er, ja, se det er et annet spørsmål.

Undersøkelsen er utarbeidet av kvinneidrettsorganisasjonen Women’s Sport and Fitness Foundation (WSF), og viser at mindre enn 20 prosent av alle britiske kvinner lever opp til anbefalingen om 30 minutters daglig fysisk aktivitet. Men blant muslimske kvinner er tallet nede på 13,2 prosent. WSF konkluderer med at islams krav til muslimske kvinners bekledning vanskeliggjør disse kvinnenes mulighet til å drive mosjon. I tillegg påpekes problemet med at en del muslimske miljøer ikke aksepterer at kvinner mosjonerer i offentlige svømme- eller idrettshaller. Dette har resultert i at muslimske kvinner i Storbritannia har etablert et eget muslimsk idrettsforbund, Muslim Women’s Sports Foundation, der kvinner trener avsondret fra menn.

– Religiøst er der stadig noen som betrakter sport som noe unødvendig, men det er klare tegn på at dette er under endring med yngre generasjoner, sier lederen av den muslimske sportsorganisasjonen, Rimla Akhtar, til den britiske avis The Guardian, skriver Kristelig Dagblad.dk.

Også en rekke muslimske land har laget deres eget kvinne-OL, Muslim Women’s Games, hvor kvinnene konkurrerer med hverandre – ikledd spesialdesignede hijaber og heldekkende drakter, som er i tråd med islams krav til kvinnelig påkledning.

Kristelig Dagblad påpeker videre at ”Det beste beviset på at muslimske kvinner er i ferd med å ta et oppgjør med kulturelle og religiøse forestillinger, finner man dog i stor-industrien. Her har man oppdaget at verden 650 millioner muslimske kvinner kan være et innbringende marked og er derfor gått i gang med å utvikle korrekt islams sportstøy.”

Det er lett å skjønne at ”korrekt” bekledning kan gi kvinner større frihet til å faktisk få bedrive idrett, men i hvilken grad dette kan kalles et oppgjør med kulturelle og religiøse forestillinger, det er vel et helt annet spørsmål. Og en ting er at kvinnene underlegger seg disse restriksjonene i muslimske land, men at dette skal applauderes i for eksempel Europa, det burde vært lang mer problematisk. I alle fall hvis man ikke tilhører den aktuelle businessverden.

Se også: Nå kommer burqinien