Vold og overgrep

Konfliktene hardner til – flere ungdomsgjenger i Oslo

Tre ungdomsgjenger i Oslo skal ligge i konflikt med hverandre. I den siste tiden har det vært flere harde oppgjør blant gjengene i hovedstaden, både med masseslagsmål og bruk av våpen. Politiet vet ikke om det er resultat av et generelt økt konfliktnivå blant ungdommen, eller om det kan tilbakeskrives til enkelthendelser. Uansett bør det tas ytterst alvorlig.

De siste ukene har større ungdomsgrupperinger barket sammen i masseslagsmål flere steder i Oslo. Ingen har kommet alvorlig til skade i episodene, men politiet ser alvorlig på det økende antallet masseslagsmål mellom ungdommer, skriver Aftenposten.no.

Politiet bekrefter at det har vært en økning i antall masseslagsmål mellom ungdom, men de sier også at det er vanskelig å stoppe treffene.

Det skal den siste tiden være vokst frem spesielt tre større ungdomsgjenger i Oslo, som er i konflikt med hverandre. Hver av gjengene skal ha en geografisk tilknytning, henholdsvis fra Groruddalen med ungdommer fra Furuset- og Trosterud-området, på Søndre Nordstrand med ungdommer hovedsakelig fra Holmlia, Mortensrud og Bjørndal, og fra Sentrum med ungdommer fra Grønland, Tøyen og Grünerløkka.

Kjernen i gjengene skal bestå av mellom 10 og 15 personer, men dersom gjengene mobiliserer kan de tre gjengene totalt bestå av rundt 150 støttespillere. Gjengene består av personer med forskjellig etnisitet, og er i alderen 15 til 23 år, med hovedvekten på 17- til 19-åringer. Noen er kjent fra barnevernet, og noen av dem har rulleblad av mindre alvorlig karakter.

Politiet mistenker at enkelte medlemmer i ungdomsgjengene kan ha kontakt med de mer etablerte gjengmiljøene i Oslo, men bakgrunnen, omstendighetene og persongalleriet i tildragelsene er lite oversiktlig.

Vi er ikke helt sikre på hva bakgrunnen er. Vi kan ikke spore konflikten tilbake til en enkelt hendelse. Men vi mener også at det ikke er en konflikt som handler om markedsandeler på kriminalitet eller som har andre alvorlige årsaker, sier politioverbetjent Geir Tveit i forebyggende avdeling ved Grønland politistasjon.

Politiet har ikke mottatt anmeldelser fra noen av de skadede i basketakene. Dermed blir det også vanskelig å etterforske sakene.

Aftenposten.no mener å kjenne til at flere av masseslagsmålene være utløst av hevn for tidligere oppgjør.

Politistasjonene på Grønland, Manglerud og Stovner samarbeider nå om forebyggingsarbeidet for å få bukt med de gryende gjengdannelsene:

Vi har hatt dialogmøter med ungdommene, og planlegger å fortsette med dette videre. Vi samarbeider med foreldrene, barnevern, skoler, moskeer og konfliktråd. Gjennom de neste tre-fire ukene skal vi klare å roe ned situasjonen på denne måten, sier Tveit.

Det er virkelig å håpe at politiet i Oslo tar gjengproblematikken og utviklingen særdeles alvorlig. Dette betyr at de ikke må la problemene vokse seg så store at det blir nærmest umulig å få bukt med problemet. Å roe ned situasjonen, betyr ikke at den ikke blusser opp igjen. For det nytter neppe å behandle dette som et ensrettet kollektiv problem. Man må gripe fatt i enkeltindividene, der det også kan være mange triste skjebner, som lett kan la seg lede – både den ene og andre veien. Dialogmøter er selvsagt ett virkemiddel, men det ville kanskje vært mer effektiv at de unge tilbys en jobb, eventuelt på fritiden hvis de er under utdanning.