Innvandring

Italia gjør klart for å utvise EU-borgere

En rekke brutal mord har fått myndighetene i Italia til å vedta et hastedirektiv som gjør det mulig å utvise EU-borgere. Ifølge politiet kan det omfatte om lag 5.000 mennesker.

De brutale mordene, blant annet av en naken og forslått kvinne funnet i kloakken og et ektepar som er blitt hakket i stykker, er blitt sporet tilbake til rumenere i landet. Etter at det italienske parlamentet vedtok hastedirektivet som gjør det mulig å utvise EU-borgere, har myndighetene begynt å forberede utvisning av tusenvis av mennesker, først og fremst rumenere.

Visumreglene for rumenerne ble i 2002 gjort enklere, og i dag er rumenerne den største minoriteten i Italia, skriver Berlingske.dk. Dette har gjort at rumenerne lenge har vært på den politiske agenda, men de seneste tids mord har skrudd debattnivået opp på et nytt nivå.

Ifølge Romas borgermester, Walter Veltroni, står rumenerne for 75 prosent av den italienske hovedstads kriminalitet. Han forteller at det ukentlig kommer omlag 1.000 rumenere til Roma, der de først og fremst arbeider i byggebransjen. Den katolske organisasjonen Caritas hevder at rumenerne utgjør en prosent av Italias befolkning, men står bak 5,6 prosent av landets mord.

Italienske aviser holder seg heller ikke tilbake, for ifølge Berlingske sto det på forsiden av Il Messagero:

Vår vrede, frustrasjon, frykt og sorg må ikke undervurdres. Denne brutale og ondskapsfulle handling går ut over våre sorteste fantasier og er en direkte konsekvens av overdreven toleranse. Vi har blindt åpnet opp for alle som kommer til Italia. Vi skulle ha handlet langt tidligere.

Hastedirektivet er ifølge italienske aviser i tråd med et EU-direktiv, som sier at EU-landene kan utvise borgere som ikke har ressurser til å forsørge seg selv eller som kan utgjøre en trussel.