Integrering og integreringspolitikk

Innvandrerkvinner som Dagravner

Natteravner har fått en ny betydning i Danmark. Her har kvinner med innvandrerbakgrunn tatt del i å gjøre nærmiljøet tryggere for barn og unge. Men foreløpig har de valgt å ta sin ravneturn om dagen.

Det er i alt åtte kvinner som har meldt seg til Natteravntjeneste om dagen. Det er flere tusen barn og unge i Mjølnerparken i innvandrertette Nørrebro i København, og kvinnene ser med bekymring på den økende uro som er i området.

Disse børn har ingen voksenkontakt om eftermiddagen. De kommer af forskellige grunde ikke i de almindelige fritidstilbud, og der er ingen alternative tilbud til dem, siger Gül Aydin, som er etnisk konsulent i Natteravnenes Landssekretariat til DR.dk.

I første omgang vil kvinnene ta sin vakt på fredags ettermiddager, men de vil snart også være i gatene i helgene. Foreldre med innvandrerbakgrunn er et sjeldent syn i frivillige foreninger som Natteravnene, og enda sjeldnere er kvinner med innvandrerbakgrunn.Danmarks Natteravner har 10 års jubileum neste år, og det er omlag 7 000 aktive i den frivillige organisasjonen med opp mot 200 foreninger.