Statistikk

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten blant innvandrere

Arbeidsledigheten fortsetter å synke, både blant minoritets- og majoritetsbefolkningen i Norge. Men fortsatt er ledigheten høy blant noen grupper innvandrere.