Ytringsfrihet

EU vil tillate slakting uten bedøvelse

Nye EU-regler kan føre til at det nesten 90 år gamle norske forbudet mot slakting av dyr uten bedøvelse blir opphevet. Det er hensynet til muslimer og jøder som gjør at EU nå vurderer en ny forordning. Nye regler får også konsekvenser for Norge.

Religiøse ritualer i forbindelse med slaktning, først og fremst knyttet til muslimer og jøder, kjennetegnes ved at dyrene skal være levende og ved full bevissthet når strupen og blodårene skjæres over.

Av hensyn til at dyrene ikke skal lide unødig har de fleste land det siste århundret innført krav om bedøving før avliving. Sveits, Sverige, Island og Norge er de eneste land i Europa som har et totalt forbud mot slakting uten bedøving. Men nå kan altså dyrenes rettigheter ofres for religiøse krav.

– Vi tar klart avstand fra slakting uten bedøvelse, men krefter i EU mener forbudet kan betraktes som et brudd på menneskerettighetserklæringens artikkel 18, sier spesialveterinær i Animalia, Fagsenteret for kjøtt, Elisiv Tolo til Nationen, ifølge NTB. Tolo sitter i en arbeidsgruppe i den europeiske veterinærforeningen som kommer med innspill til EUs nye regler for slakting.

Menneskerettighetserklæringen artikkel 18 lyder som følgende:

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Hva blir så det neste vi kan forvente oss fra EU? Godkjenne flerkoneri? Atskille kjønn i det offentlige rom?

EU har uten tvil et problem. Og dermed vi også.