Politikk

En statsmann taler

I dag går danskene til urnene. Ifølge de siste gallupene ligger det an til klar borgerlig seier. Dansk Folkeparti får rekordoppslutning, og Anders Fogh Rasmussens Venstre holder stillingen på like under 30%. Ny Alliance, som kan komme i vippeposisjon, daler mot sperregrensen, men har uansett sagt at de vil peke på Fogh Rasmussen som statsminister. Neppe tilfeldig. Fogh Rasmussen er den europeiske statsleder som for tiden klarest står opp for ytringsfrihet, menneskeverd og klassiske liberale verdier.

På en konferanse for Europeiske liberaldemokrater, ELDR, i Berlin den 18. oktober i år, holdt Anders Fogh Rasmussen en tale hvor han gjør rede for noen av de fundamentale frihetene og rettighetene han, som klassisk liberalist, ønsker å forsvare.

Nok en gang advarer Fogh Rasmussen mot innskrenkning av ytringsfriheten. I mars i år tok muslimske land initiativ til en resolusjon, i FNs Menneskerettighetskommisjon, som vil forby krenkelse av religioner — i praksis et forbud mot kritikk av islam. Resolusjonen ble vedtatt med rent flertall, imot stemmene til samtlige vestlige land.

Situasjonen er altså som følger: De land som kommer verst ut når det gjelder krenkelse av menneskerettighetene vedtar en FN-resolusjon som forbyr krenkelse av islam, og makter å få denne resolusjonen vedtatt mot stemmene til de land som har gitt opphav til det FN forstår med begreper som menneskerettigheter, religionsfrihet og rettssikkerhet.
FN utvikler seg til et bøllenes diktatur.Situasjonen er ikke bare parodisk, den er også farlig. Fogh Rasmussen er den europeiske statsleder som tydeligst målbærer at Vestens liberale verdier nå står under press fra islam, og han advarer Vesten mot å la seg lure. Vi må arbeide for å verne og sikre religionsfrihet og ytringsfrihet, også retten til kritisk etterprøvning av religiøse dogmer, hevder han.

Hør hele Fogh Rasmussens tale for ELDR. Slik taler en statsmann: