Æresdrap og æresrelatert vold

Drapet på Abbas Rezai (20)

Samleside for drapet den afghanske asylsøkeren Abbas Rezai (20) i Sverige.

Samfunnstjeneste og utvisning for drapet på søsterens kjæreste

26.04.06: I dag falt dommen av drapet på den 20 år gamle Abbas Rezai, en afghansk asylsøker i Sverige, som ble funnet knivdrept i november 2005. Rezai hadde nylig giftet seg i en privat seremoni med en 16-årig jente av afghansk familie, da han ble funnet knivdrept. Jentas bror, som da var 17 år, påtok seg skylden, men politiet mistenkte æresdrap, og at flere kunne stå bak drapet, eller at broren var blitt pålagt av familien å ta på seg skylden. Politiet mente også at Abbas kjæreste, den 16-årige jenta, kan ha blitt tvunget til å delta i drapet. I rettsaken hevder jentas mor at Abbas hadde tvunget jenta til å rømme hjemmefra. «Min dotter var aldrig kär i honom,» sa hun i tingretten.
Sosialarbeideren Jaroslav Holinka avslørte at når Rezai fikk vite at han skulle sove hos familien til kjæresten, fryktet han for sitt liv. «Jeg håper jeg lever i morgen,» svarte Abba når sosialarbeideren avtalte møte med kjæresteparet dagen etter. Det gjorde han altså ikke. Dommen som falt i dag frikjente foreldrene til jenta. Jentas bror, som nå er blitt 18 år, ble dømt til fire års samfunnstjeneste og utvisning på livstid fra Sverige, skriver Expressen.se
Foreldre frikjennes nok en gang for ærerelatert drap

26.06.06: Foreldrene er nok en gang frikjent for mordet på Abbas. Den svenske hovedretten er derimot ikke enstemmig. Meddommerne ønsker, som i tingretten, at foreldrene blir dømt for mord. Her er det altså ikke samsvar mellom «jussen og folket». Den 18 år gamle sønnen tok på seg all skyld og har, som i tingretten, blitt dømt til 4 års tvungen «ungdomsvård» samt utvisning fra Sverige. Hvis denne dommen blir stående og påtalemyndighetene ikke anker til svensk høyesterett vil vi antakelig se nye såkalte æresrelaterte drap i årene som kommer – begått av mindreårige søsken eller nær familie.

Tvunget til å delta i æresdrap?

23.11.05: 20 år gamle Abbas Rezai, afghansk asylsøker i Sverige, ble funnet knivdrept på fredag. Han hadde nylig giftet seg i en privat seremoni med en 16-årig jente av afghansk familie. Hennes familie er nå arrestert for drapet. Jentas 17 år gamle bror har påtatt seg skylden, men politiet mistenker at de står overfor et æresdrap, og at flere kan stå bak drapet, eller at broren er pålagt av familien å ta på seg skylden. Politiet mener også at jenta kan ha blitt tvunget til å delta i drapet på Rezai, skriver Expressen.se