Islam

Den muslimske vekkelsen

I kveld viser NRK 2 en dokumentar laget av to nordmenn om den muslimske vekkelsen i Egypt. I sentrum for fremveksten av religiøse masser står Det muslimske brorskapet.

Dokumentaristene Dag H. Nestegard og Mohammed Alayoubi tar oss med til Kairos gater. Endringene i det offentlige rommet er påtakelige. Nå er ”sløret langt meir framtredande enn på veldig mange år. Drosjesjåførane spelar ikkje musikk i bilane sine lenger, i staden har dei kassettar med moralske formaningar frå imamen og forteljingar om livet til profeten. Og folk ber meir enn før. Dette har mellom anna den konsekvensen at store delar av samfunnslivet stoppar opp fleire gonger om dagen. Vi snakkar om ein brei og djuptgåande vekkelse,” skriver Nestegard i kronikk på Dagbladet.no

Den religionspolitiske utviklingen i Egypt vil ha konsekvenser for omkringliggende muslimske stater, og dermed også for Europa. Nøkkelspørsmålet er: Hva er grunnen til den religiøse vekkelsen? Politisk undertrykkelse og mangel på menneskerettigheter er stikkord. Brorskapet predikerer at gruppen er demokratisk. Men hvilket demokrati vil de innføre? Vil de etter eventuell maktovertakelse tillate frie valg?

Observatørar meiner den muslimske verda og Midt-Austen spesielt no må gjennom ein periode der slagordet om at islam er løysinga skal prøvast ut i praksis. Korleis dette kjem til å gå, om islamismen i posisjon lar seg kombinere med demokrati, er det få eller ingen som i dag kan svare overtydande på. Islamistane på si side hevdar at dette ikkje vil vere noko problem. Likevel er det ein nøktern observasjon at islamistane representerer ein totalitær ideologi. Det er difor på sin plass å spørje om dei vil gje kommunistar, ateistar og liberalistar fulle rettar i eit demokrati der islamismen er styrande. Vil dei til dømes arrangere nyval etter at dei har fått makta? Til det svarer dei at når den islamske shariastaten er ein realitet har ein nådd det høgste sivilisasjonsnivået, ein stat gitt av Gud, og på det stadiet ser dei ingen grunn til å «gå tilbake til» ei demokratisk styreform fordi shariastaten er rettvis for alle.

Se dokumentar kl. 20.00 på NRK 2 i kveld.