Religiøse og politiske symboler

Byen Ghent forbyr det muslimske sløret

Den belgiske byen Ghent har vedtatt forbud mot muslimske slør og andre politiske og religiøse symboler på offentlige ansatte. Intensjonen er å bedre integreringen av muslimske kvinner.

Gehnt, som er Belgias tredje største by, har fra før et forbud mot niqab og burka i det offentlige rommet. Nå forbys også muslimsk slør generelt på offentlige ansatte som er i kontakt med publikum, det vil eksempelvis si ansatte i barnehager og bibliotekarer, melder Expativa.com. Forbudet skal ikke gjelde politi og lærere. Hvorfor disse yrkene unntas, sies det ikke noe om i artikkelen.

Det nye forbudet i Gehnt er lik forbudet som Belgias nest største by, Antwerpen, innførte tidligere i år. Antwerpen har siden justert loven, og tillater nå at muslimske kvinner dekker hodet med et vanlig halstørkle.