Forskjellsbehandling og diskriminering

9 av 10 politifolk beskyldt for rasisme

En undersøkelse utført for NRK avdekker at hele ni av ti politifolk er blitt beskyldt for å være rasist eller for å utøve rasisme. Nesten alle slike beskyldninger kommer fra personer med innvandrerbakgrunn. Politiet mener selv at beskyldningen er grunnløs.

NRK Nyheter har spurt 2 100 tjenestemenn som har tjeneste der de møter publikum, om hva de møter av rasismebeskyldninger. 900 har svart på undersøkelsen.

85,5 % svarer ja på spørsmålet om det er blitt beskyldt for å være rasist, eller for å utøve rasisme i tjeneste i møte med personer med innvandrerbakgrunn. For de fleste har de møtt beskyldningene en til tre ganger. Hele 99,4 % avviser at de selv, eller kollegaer, har opptrådt på en slik måte at det kan oppfattes rasistisk.

Rasistbeskyldningene kommer i en rekke ulike situasjoner, men mest vanlig er såkalte ”stopp og sjekk – situasjoner” og utestedsproblematikk, deretter følger trafikk-kontroller, narkotikaproblematikk og i avhør.

I hele 98,7 % av tilfellene politiet blir beskyldt for rasisme, kommer beskyldningene fra personer med utenlandsk opprinnelse. Politifolkene reagerer noe ulikt på slike beskyldninger. 60 % avviser rasismebeskyldningene, mens 39 % lar dem gå ukommentert. Bare 1 % truer med bøter. Dette bekreftes ved at 97,5 % sier de ikke har gitt bot for rasisme/rasist-beskyldninger.

Politifolk sier det nærmest er gått sport i å kalle politiet rasister. For mange er dette en stor påkjenning, og de forteller til NRK.no at det kan føre til at de unnlater å gripe inn i situasjoner der folk med innvandrerbakgrunn er involvert.

Adnan, med opprinnelse fra Pakistan, jobber på Grønland politistasjon. Han avviser at det innes rasisme i politiet.

I min tid her i Oslo har jeg ikke møtt folk i politiet som har rasistiske holdninger. Har du det så kan du ikke jobbe her.

Også Adnan får rasistbeskyldninger om å være rasist slengt etter seg. Han forteller at frustrasjonen blant politifolk er stor, og det sliter å få slike beskyldninger når man vet det ikke er riktig:

I noen tilfeller kan slike beskyldninger komme, fordi gjerningsmannen ønsker å få oppmerksomheten bort fra det han har gjort.

Les NRKs undersøkelse i sin helhet (pdf)